TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

LAPPI, KATJA: Yksi vai kaksi kuvaa Kosovosta. Kosovon pakolaiset suomalaisessa sanomalehdistössä Naton Jugoslavian pommitusten aikana vuonna. 1999.

Pro gradu -tutkielma, 136 s.
Yleinen historia
Helmikuu 2008
 


Huhtikuussa 1999 maailma järkyttyi: kuvat kymmenistä tuhansista Kosovon albaanipakolaisista Makedonian rajalla jonottamassa poispääsyä Kosovossa riehuvan sodan jaloista ilmestyivät uutismedioihin. Naton Jugoslaviaa. vastaan käynnistämä pommituskampanja, jonka seurauksena Kosovon albaanit joutuivat pakenemaan kodeistaan, muodosti dramaattisen uutistapahtuman. Kosovon pakolaiskriisi täytti sanomalehtien palstat myös Suomessa.

Tutkielma käsittelee suomalaisen sanomalehdistön suhtautumista Naton Jugoslavian pommitusten aiheuttamaan Kosovon pakolaiskriisiin keväällä 1999. Tutkimusaineisto kerättiin neljästä suomalaisesta sanomalehdestä: Helsingin Sanomista, Aamulehdestä, Uutispäivä Demarista ja Tiedonantajasta niin, että sanomalehtien kaikki Kosovon pakolaisuuteen liittyvät artikkelit analysoitiin. Kyseessä on yhtäältä lehdistöpohjainen mielipidetutkimus, jossa on selvitetty mitä sanomalehdet Kosovon pakolaisuuteen liittyen kirjoittivat. Toisaalta tutkielma liittyy myös kuvatutkimuksen kenttään jo pelkästään aihevalintoja tarkastelemalla, mutta myös tutkimalla sitä, miten lehdet esille ottamistaan aiheista kirjoittivat. Lisäksi työssä tutkitaan sitä, miksi suomalaiset sanomalehdet käsittelivät Kosovon pakolaisuutta kirjoittamallaan tavalla.

Suomalaiset sanomalehdet kirjoittivat Kosovon pakolaisuudesta pääasiassa kolmesta eri näkökulmasta. Keskeiseksi teemaksi lehdistä nousi pakoon lähtö ja pakolaisten kurja kohtalo Kosovossa ja sen lähialueilla. Toinen seikka, joka kiinnosti sanomalehdistöä runsaasti, oli kysymys pakolaistaakan kansainvälisestä vastuunjakamisesta. Kolmanneksi lehdistön mielenkiinto suuntautui kansalaisyhteiskunnan voimakkaaseen reagointiin Kosovon pakolaiskysymyksessä.

Suomalaisen sanomalehdistön luoma kuva Kosovon pakolaistilanteesta keväällä 1999 oli tutkimuksen mukaan. kahtalainen. Helsingin Sanomien, Aamulehden ja Uutispäivä Demarin kuva oli monin osin samankaltainen. Lieviä eroja oli kuitenkin havaittavissa lehtien poliittisissa kannoissa erityisesti Uutispäivä Demarin ja Aamulehden kohdalla. Poliittisessa kentässä oikeata laitaa edustava ja Kokoomusta lähellä oleva Aamulehti tunsi selvää sympatiaa. Naton toimia kohtaan ja varoi selvästi sotilasliiton kyseenalaistamista. SDP:n äänenkannattajan Uutispäivä Demarin linja Kosovon pakolaisuuteen oli Aamulehteen ja neutraalisti asialinjalla pysyttelevään Helsingin Sanomiin verrattuna kantaaottavampi erityisesti vasemmistolle perinteisesti tärkeissä vastuunjako- ja humanitaarisissa kysymyksissä. Radikaaliin vasemmistoon kuuluvana sanomalehtenä Tiedonantaja erottautui joukosta kirkkaasti Nato-kritiikillään. Lehti leimasi Kosovon pakolaiskaaoksen Naton ja erityisesti Yhdysvaltain kapitalistisimperialistisen politiikan seuraukseksi.

Asiasanat: albaani, Kosovo, kuvatutkimus, lehdistötutkimus, Nato, pakolainen, historia