TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

LAINE, JARMO: Suuren Pohjan sodan (1700 1721) kuva "Die Europäische Faman" valossa

Pro gradu tutkielma, 132 s.
Yleinen historia
maaliskuu 1982
 

Pro gradu työni tavoitteena on tarkastella monessa mielessä merkityksellisen ja mielenkiintoisen ilmiön, Suuren Pohjan sodan kuvaa Euroopan keskuksista käsin ja aikalaisten näkökulmasta. Millaisena aikalaiset näkivät Suuren Pohjan sodan ja millaisista aineksista heidän antamansa kuva sodasta syntyi? Mika merkitys sodalla heidän mielestään oli niin Pohjois- Euroopan kuin koko Euroopankin kannalta?

Päälähteeni on ajan huomattavimpiin saksalaisiin poliittisiin aikakauslehtiin lukeutunut Saksin vaaliruhtinaskunnassa keskimäärin kuukausittain vuosina 1702 1734 ilmestynyt "Die Europäische Fama". Tutkielmani päämäärät voisin kiteyttää kolmeen päätehtävään: 1) pyrin esittämään "Die Europäische Faman" pääpiirteissään antaman kuvan Suuresta Pohjan sodasta, 2) arvioin annettuun kuvaan vaikuttaneita tekijöitä sekä 3) arvioin lehden näkemystä sodan merkityksestä.

Tutkielma osoitti, että "Die Europäische Fama" käsitteli suhteellisen runsaasti Suuren Pohjan sodan vaiheita, etenkin sen jälkeen, kun Espanjan perimyssota oli vuonna 1714 päättynyt. Saksissa ilmestyneen lehden poliittiset tarkoitusperät vaikuttivat hyvin voimakkaasti lehden esitykseen. Suuren Pohjan sodan ajan Puolan kuninkaana ollut August II oli nimittäin myös Saksin vaaliruhtinas. Die Europäische Faman" esitys Venäjästä oli hyvin mielenkiintoinen. Lehti pyrki tuomaan Venäjän valtakunnan hyvin myönteisessä sävyssä lukijoidensa ulottuville. "Die Europäische Famasta" kävi kiistatta ilmi Suuren Pohjan sodan yleiseurooppalainen merkitys. Sodalla oli kiinteät yhteydet muun Euroopan tapahtumiin. Lehtenä "Die Europäische Famaa" voisi luonnehtia kovin pinnalliseksi, tendenssimäiseksi sekä asiallista kritiikkiä vailla olleeksi julkaisuksi.

Kanadassa keskeinen suomalaisprovinssi oli Ontario, missä heistä asui noin 60 %. Suomalaisista asui maaseudulla noin 70 %, suuri osa heistä pienissä maatalousvaltaisissa maalaiskunnissa. Kokonaisuuten maanviljelijöitä haluavat kanadalaiset onnistuivat suomalaisten osalta siirtolaispolitiikassaan melko hyvin.