TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

LÄHTEENMÄKI, Timo: Popmusiikin statuksen muutos Englannissa vuosina 1963 1965 sekä brittiläisen invaasion maailmanlaajuiset vaikutukset

Pro gradu tutkielma 106 s.
Yleinen historia
Kesäkuu 1988
 


Tutkimukseni keskeisenä tarkoituksena on osoittaa popmusiikin asemassa Englannissa vuosina 1963 1965 tapahtunut selkeä muutos. Popmusiikista tuli tällöin nuorille paljon aikaisempaa tärkeämpi elämänalue. Nuoret alkoivat hakea popmusiikin parista malleja koko elämäntyylilleen. Popmuusikoista tuli heille paitsi tärkeitä idoleita, myös merkittäviä suunnannäyttäjiä.

Lisäksi popmusiikin asema muuttui niin, että se alkoi levittää vaikutuspiiriään yli perinteisten ikä ja luokkarajojensa' Popmusiikista tuli sosiaalisesti hyväksyttävää. Tästä popmusiikin sosiaalisesta hyväksyttävyydestä oli erittäin hyvänä osoituksena se, että The Beatles-yhtyeelle myönnettiin Member of the British Empire ritarikunnan jäsenyys.

Popmusiikin statuksen muutos oli sekä syynä että seurauksena englantilaisessa yhteiskunnassa laajalti näyttäytyneelle uudenlaiselle nuorekkuudelle. Huipennuksensa uusi ilmapiiri sai ns. ”svengaavassa Lontoossa". "Svengaava Lontoo" edusti myyttistä näkemystä modernista, luokattomasta ja nuorekkaasta englantilaisesta yhteiskunnasta.

Tutkimukseeni liittyvien tapahtumien keskipisteessä oli selkeästi The Beatles yhtye. Siksi olen paljon seurannut tämän yhtyeen vaiheita. Seuraamalla Beatlesien nousua tavallisista popsuosikeista ensin kansalliseksi, ja sitten kansainväliseksi megailmiöksi, olen pystynyt kuvaamaan laajalti ajassa tapahtuneita murroksia.

Ydinongelmani rinnalla olen käsitellyt sitä, miten popmusiikin hegemonia ensimmäistä kertaa siirtyi Yhdysvalloista Englantiin. Englannista tuli nyt siis maailman popmusiikin- ja myös muun nuorisokulttuurin keskus. Englannissa popmusiikin asemassa tapahtuneet muutokset säteilivät näin ollen nopeasti myös muualle, jopa perifeeriseen Suomeen. Brittiläisen invaasion myötä Suomessakin alkoi sitten nousta esiin selkeästi omaksi alueekseen erottautunut nuorisokulttuuri.