TURUN YLIOPISTO
Yleisen historian laitos

KUUSISTO, MARJA-LIISA: Viktorian ajan romaanin antama kuva keskiluokan naisen asemasta Englannissa 1800-luvun puolimaissa

Syventävien opintojen tutkielma, 124 s.
Yleinen historia
Kesäkuu 1993
 


Pyrin tässä tutkielmassa selvittämään, millaisen kuvan Viktorian ajan romaani antaa keskiluokan naisen asemasta 1840–80 -luvulla Englannissa. Katsaus Englannin 1800-luvun puolivälin talouteen ja yhteiskuntaan ja Viktorian ajan kaunokirjallisuuteen luodaan ensimmäisessä luvussa taustaksi aiheen käsittelylle.

Alkuperäislähteinä olen käyttänyt Viktorian ajan kaunokirjallisuuden ajankuvauksia. Tutkimuskirjallisuudesta tärkeimmät ovat sosiaalihistorian alaa edustavia ja 1800-luvun englantilaista naista koskevaa uutta naistutkimusta. Myös kaunokirjallisuuden tutkimuksia on ollut työn tukena.

Tutkimuksen pääkysymykset ovat: 1. Millaisen kuvan englantilainen kaunokirjallisuus antaa keskiluokkaisen englantilaisen naisen asemasta 1800-luvun puolimaissa? Paljastaako se siinä muutoksen merkkejä? Kaunokirjallisuus on otos Viktorian ajan romaaneja, jotka ovat ilmestyneet lähinnä 1840–80 -luvulla. 2. Miten kaunokirjallisuuden antama kuva suhteutuu etupäässä muunlaisiin lähteisiin perustuvan tähänastisen historiantutkimuksen antamaan kuvaan? Tavoitteena on vertailla kahta kuvaa. 3. Mitkä taustatekijät ovat vaikuttaneet kaunokirjallisuudesta hahmottuvaan kuvaan? Ongelman laaja-alaisuudesta johtuen vastaus tähän jää ylimalkaiseksi. - Seuraan naisen elämänkaarta, jolloin etsin vastauksia myös alakysymyksiin: Miten kirjallisuuden kuvaama tyttö kasvatettiin ja koulutettiin sukupuolelleen määrättyyn rooliin? Miten englantilainen koulutusjärjestelmä otti huomioon tytöt ja pojat 1800-luvulla? Edelleen tutkin, mitä mahdollisuuksia kaunokirjallisuus tarjoaa aikuistuvan naisen elämäntehtäväksi verrattuna historiantutkimuksen asiasta antamaan kuvaan.

Varhaisempi sosiaalihistorian tutkimus ei paljon kiinnittänyt huomiota tutkimaani kysymykseen. Aina 1970-luvulle asti esitetyt huomiot viktoriaanisen naisen asemasta Englannissa jäivät lyhyeen puristetuiksi ja samat asiat toteaviksi esityksiksi, kun oli kysymys keskiluokan naisesta. Historiantutkimus on viime aikoina nostanut 1800-luvun keskiluokkaisen englantilaisen naisen historian hämärästä ja oikaissut jo osittain stereotypioiden yksipuolistavan valheen. Kaunokirjallisuuden avulla löytämäni kuva naisen asemasta on lähellä näiden uusien tutkimusten löytöä. Se on kuitenkin vielä monivivahteisempi ja siis kaukana stereotypioista. Kirjailijoilla ilmeni yhteiskunnallista tendenssiä. He halusivat viihdyttämisen ohessa valistaa ja vaikuttaa. Erityisesti kirjailijat kuvasivat naiset tekemässä työtä selvästi enemmän kuin historiantutkimus, joka tuo esiin joutilaat ladyt. Kirjallisuus kuvaa naisten kapinaa hyödyllisen paikan täyttämisen puolesta yhteiskunnassa. Se vastaa historiantutkimuksen kartoittamaa naisliikettä. Kaunokirjallisuuden käyttö 1800-luvun historian tutkimuksen oheislähteinä avaa varteenotettavia mahdollisuuksia.