TURUN YLIOPISTO
Historian laitos
KUUSISALO, TIINA Muslimiliiga Ison Britannian Intian politiikassa toisen maailmansodan aikana (1939-1945)

Pro gradu tutkielma, 158 s.
Yleinen historia
Huhtikuu 1988
 

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää muslimiliigan rooli ja asema Ison Britannian Intian politiikassa toisen maailmansodan aikana.

Tutkimus on tehty käyttämällä Ison Britannian Intian politiikkaa sekä muslimiliigan toimintaa ja tavoitteita valottavia dokumenttikokoelmia. Tärkein lähdekokoelma on ollut N.MANSERGHin toimittama "The Transfer of Power in India 1942 1947. Vol.I V”. Vuotta 1942 edeltävää aikaa olen tutkinut mm. C.H.PHILIPSin kokoaman "The Evolution of India and Pakistan 1858 to 194711 sekä M.GWYERin ja A.APPADORAIn toimittaman Speeches and Documents on the Indian Constitution 1921 1947. Vol. I-II” avulla. Muslimiliigaan liittyvistä kokoelmista merkittävimpiä tutkimukseni kannalta ovat S.S.PIRZADAn "Foundations of Pakistan. All India. Muslim League Documents : 1906 1947. Vol.2 (1927 1947)" ja J.AHMADin “Some Recent Speeches and Writings of Mr. Jinnah. Vol.I II”.

Tärkeimmät teokset käyttämässäni tutkimuskirjallisuudessa ovat R.J.MOOREn "Churchill, Cripps and Indiall, J.VOIGTin “Indien im Zweiten Weltkrieg” ja G.RIZVIn “Linlithgow and India”. Intialaisen, brittiläisen, pakistanilaisen, amerikkalaisen ja saksalaisen tutkimuskirjallisuuden lisäksi olen käyttänyt ranskalaisia ja neuvostoliittolaisia tutkimuksia.

Toisen maailmansodan sytyttyä sota tuli Ison Britannian politiikassa kaikkea muuta ennen. Tällöin se korotti suhteellisen merkityksettömän muslimiliigan Intian suurimman puolueen, kongressipuolueen veroiseksi. Tämä omalta osaltaan lisäsi liigan kannatusta, jonka johtaja Jinnah oli päättänyt tehdä puolueestaan Intian valtapuolueen. Liigan mielistely liittyi muslimien merkitykseen Intian armeijalle, joka oli Britannian korvaamaton apu sotatoimissa. Muslimisotilaat kannattivat liigaa enemmän kuin hindusotilaat kongressipuoluetta. Siksi kaikissa Intian hallinnon muutoksissa pyrittiin miellyttämään juuri muslimiliigaa. Tyytymättömyys ei saanut levitä armeijaan. Liiga tuki sotaponnisteluja, joskin ehtoja asettaen. Kongressipuolue puolestaan suhtautui sotatoimiin avoimen vihamielisesti, jolloin britit nojautuivat entistä enemmän liigaan. Kongressipuolueen suljettua vapaaehtoisesti itsensä vallankäytön ulkopuolelle nousi liigan arvo entisestään. Liiga osasi taitavasti hyödyntää kehityksen liigan eduksi. Sodan loputtua liiga oli niin merkittävä poliittinen voima, ettei sitä voitu sivuuttaa.

Työni jakaantuu kolmeen osaan sotatapahtumien mukaan, sillä niiden mukaan jakaantuu Ison Britannian Intian politiikkakin kolmeen jaksoon.