Korhonen, Anna

TURUN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta

KORHONEN, ANNA: Pelikenttänä Bosnia-Hertsegovina. Newsweekin näkemys Bosnia-Hertsegovinan tapahtumista vuosina 1992-1995.

Pro gradu -tutkielma, 115s., 1 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 2008


Tutkimukseni aiheena on se, miten yhdysvaltalainen viikkolehti Newsweek kuvaili Bosnia-Hertsegovinan konfliktia vuosina 1992-1995. Tarkoituksenani oli selvittää, millaisen kuvan lehti välitti lukijoilleen konfliktin tapahtumista. Esitettiinkö joku osapuoli syyllisenä sotaan, mistä asioista lehdessä raportoitiin ja miten Bosnia­Hertsegovinan ulkopuolisten tahojen toimintaa kuvailtiin lehden sivuilla?

Jugoslavia hajosi 1990-luvulla veristen sotien myötä. Bosnia-Hertsegovinaan sota levisi Kroatiasta, ja Bosnia-Hertsegovinasta se eteni edelleen Kosovoon. Bosnia-Hertsegovinan sodan aikana tuhannet ihmiset karkotettiin kodeistaan, saivat surmansa tai joutuivat etnisen vihan kohteiksi. Maailman media seurasi tapahtumia Bosnia-Hertsegovinassa tiiviisti. Newsweek raportoi konfliktin tapahtumista melko säännöllisesti sodan alusta lähtien.

Välittömästi konfliktin alettua Bosnia-Hertsegovinassa osoitettiin Newsweekissä syylliset sodan syttymiseen: serbit ampuivat sodan ensimmäiset laukaukset ilmaan. Lukuisista yrityksistä huolimatta sodan osapuolia ei saatu solmimaan rauhansopimusta. Lehdessä serbit nähtiin syyllisiksi myös sodan jatkumiseen. Serbien toiminta sai runsaasti palstatilaa Newsweekin sivuilta. Serbien suorittaman etnisen puhdistuksen kuvailun tarkoituksena oli saada lukijoiden sympatia kääntymään muslimien puolelle. Muslimit nähtiin lehdessä viattomina serbi-aggression uhreina.

Konfliktin ulkopuoliset maat kävivät runsaasti neuvotteluja siitä, miten Bosnia-Hertsegovinan tilanteeseen tulisi puuttua. Bosnia-Hertsegovinan konfliktiin ei kuitenkaan puututtu voimallisesti ennen vuotta 1995. Osansa lehden kritiikistä saivatkin loputtomia neuvotteluja käyneet Yhdysvallat sekä eurooppalaiset valtiot. Yhdysvaltojen sisäinen politiikka ja tulevat presidentin vaalit vaikuttivat maan toimintaan Bosnia-Hertsegovinan suhteen huomattavasti. Eurooppalaisia puolestaan syytettiin pokerinpeluusta, sillä eurooppalaiset eivät toteuttaneet lukuisia uhkauksiaan.

Asiasanat: Bosnia-Hertsegovina, sota, Newsweek, Yhdysvallat, Eurooppa