Koivunen, Timo

TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

KOIVUNEN, TIMO: Ystävyyden illuusio? – Yhdysvaltojen suhtautuminen Ison-Britannian Eurooppa-integraation alkutaipaleeseen 1961-68

Pro -gradu, 80 s.
Yleinen historia
Toukokuu 2008


Tässä tutkimuksessa selvitän Yhdysvaltojen suhtautumista Isoon-Britanniaan jälkimmäisen hakiessa EEC-jäsenyyttä 1960-luvulla. Yhdysvaltojen tavoitteena oli saada sodan jälkeinen Eurooppa mahdollisimman yhtenäiseksi ja se kannatti Euroopan yhdentymistä, koska se saisi vanhat kiistakumppanit, Saksan ja Ranskan, yhteistyöhön. Euroopan yhdentyminen tiesi amerikkalaisille taloudellisia tappioita, mutta niitä siedettiin poliittisen yhtenäisyyden toivossa. Britannia ei ollut aluksi mukana, mutta päätyi lopulta hakemaan jäsenyyttä. Sen kaksi ensimmäistä hakemusyritystä kilpistyivät kuitenkin Ranskan vastustukseen vuosina 1963 ja 1967. Yhdysvallat oli kannattanut Britannian jäsenyyttä jo alusta saakka. Yhdysvaltojen ja Britannian välillä oli vallinnut jo pitkään nk. erityinen ystävyys, joka oli näkynyt tiiviinä poliittisena yhteistyönä. Tätä erityistä ystävyyttä kuljetan tutkimuksen läpi, ja suhteutan tehdyt päätökset siihen.

Vaikka Yhdysvaltojen ja Britannian välillä oli tiivis poliittinen yhteistyö, ja vaikka Yhdysvalloilla oli paljon painoarvoa Euroopan asioissa, nämä eivät edesauttanut Britannian hakemuksia. Totuus oli melkeinpä päinvastainen, USA:n ja Britannian läheinen suhde oli syynä molempiin epäonnistumisiin. Maiden välinen ystävyyskin joutui näinä vuosina tulilinjalle, eikä sekään kestänyt täysin. Yksittäisistä tapahtumista eniten välejä kiristi Vietnamin sota. Britannia ei ollut valmis auttamaan Yhdysvaltoja Kaukoidässä. Erityinen ystävyys kulki kuitenkin niin syvällä, että maat pitäytyivät siinä, vaikka realiteetit olivatkin päinvastaiset.

ASIASANAT
Kansainväliset suhteet, Yhdysvallat, Iso-Britannia, kansainvälinen yhteistyö, integraatio, Eurooppa, EEC, 1960-luku