TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

KIVENHEIMO, PIRKKA: John Brownin kuva The National Anti Slavery Standard lehdessä ennen Yhdysvaltain sisällissodan syttymistä

Pro gradu tutkielma, 122 s.
Yleinen historia
Syyskuu 1989
 

Tutkielmassa tarkastellaan New Yorkissa vuonna 1840 perustetun orjuudenvastaisen sanomalehden The National Anti Slavery Standardin kirjoittelua amerikkalaisesta orjuudenvastustaja John Brownista Yhdysvaltain sisällissodan syttymistä (1861) edeltäneenä ajanjaksona. Erityisesti pyritään selvittämään sitä, miten lehti, pasifistisiin menetelmiin sitoutuneen American AntiSlavery Societyn äänenkannattaja, suhtautui John Brownin väkivaltaisiin menetelmiin orjuuden poistamiseksi Yhdysvalloista.

Tutkielmassa käydään läpi lehden John Brown kirjoittelu sekä ennen että jälkeen Brownin joukon virginialaiseen asevarikkokaupunkiin Harper's Ferryyn lokakuussa 1859 tekemän iskun, jonka johtamisesta Brown hirtettiin maailmanlaajuisen huomion saattelemana joulukuussa 1859. Tarkastelu kattaa paitsi lehden Brownin toimintaa sivuavat pääkirjoitukset myös muun Julkaistun Brown aineiston kirjeenvaihtajien kommenteista runoihin asti.

Käsittely paljastaa John Brownin toiminnan herättäneen Järjestäytyneen orjuudenvastaisen liikkeen piirissä paitsi ihailua myös arvostelua. Brownista etenkin Harper's Ferryn iskun Jälkiselvittelyn myötä rakennettu orjuudenvastaisen sankarin Ja marttyyrin kuva osoittautuu lehden kirjoittelussa hienovaraiseksi kompromissiksi, Jonka kulmakivenä on yhteinen usko Brownin orjuudenvastaisten pyrkimysten pyyteettömyyteen. Sitä vastoin Brownin käyttämien väkivaltaisten menetelmien perimmäisestä oikeutuksesta lehden kirjoittajat eivät pääse yksimielisyyteen toisten puoltaessa ja toisten arvostellessa Brownin toimia.