TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

KIURU, PAULI: New Port Richeyn amerikansuomalaisten tausta ja sosiaaliset olot

Pro gradu tutkielma, 104 s., 3 liites.
Yleinen historia
Tammikuu 1988
 

Tutkimuksessa selvitin Floridan länsirannikolla sijaitsevan New Port Richeyn kaupungin 250-300 amerikansuomalaisen taustoja ja sosiaalisia oloja. He ovat muuttaneet muutamia poikkeuksia lukuunottamatta toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltojen pohjoisvaltioista Floridaan ja New Port Richeyhyn. Suoraan Suomesta ei kaupunkiin ole muuttanut kuin muutama henkilö.

Keskeisin lähde tutkimuksessa oli haastattelumateriaali. Talvella 1986 haastattelin 50 kaupungin amerikansuomalaista. Lisäksi apuna oli Kalervo Mustosen haastattelut vuosilta 1977-1978. Näitä Mustosen puhtaaksi kirjoitettuja haastatteluja oli saatavissa siirtolaisuusinstituutista. Haastattelujen lisäksi tärkeitä lähteitä olivat kopiot ja mikrofilmit kaupungin amerikansuomalaisten järjestöjen pöytäkirjoista. Mikrofilmejä oli historian laitoksen arkistossa.

New Port Richeyn amerikansuomalaiset ovat saapuneet kaupunkiin etupäässä 1950- ja 1960-luvuilla. Nykyisin alueelle ei juuri tule uusia amerikansuomalaisia. Muuttaneet ovat tulleet Floridaan eläkepäiviään viettämään. Ilmaston miellyttävyys on ollut eräs merkittävimmistä houkuttelevista tekijöistä. Kaupungin amerikansuomalaiset eivät varallisuudeltaan poikkea merkittävästi muista amerikansuomalaisista ryhmistä. Kuitenkaan täysin varattomia ei joukossa ole, kuten eräissä pohjoisvaltioiden kaupunkien amerikansuomalaisissa yhteisöissä.

New Port Richeyn amerikansuomalaiset ovat kiinnostuneita Suomesta ja suomalaisuudesta. He ovat perustaneet yhteisiä järjestöjä, joiden toiminta on ollut vireätä. Muihin kaupungin eläkeläisten toimintoihin yhteisön jäsenet eivät halunneet osallistua, koska amerikansuomalaiset kokivat oman toimintansa kutsuvampana.

New Port Richeyn väkiluku kasvaa nopeasti. Amerikansuomalaiset eivät ole koskaan olleet iso ryhmä kaupungissa ja 1970-luvulta lähtien heidän lukumääränsä on alkanut vähetä entisestäänkin. Floridan niemimaan itärannikolle muuttaa sen sijaan edelleen runsaasti amerikansuomalaisia. Floridan amerikansuomalaisista tehdään toivottavasti kattava tutkielma tulevaisuudessa. New Port Richeyn amerikansuomalaiset saanevat siinä muutaman sivun tai luvun ja toivon työstäni olevan apua sen kirjoittamisessa.