TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

JUHA KARJALAINEN: SUUREN LAMAKAUDEN TULKINNAT YHDYSVALTALAISESSA HISTORIANKIRJOITUKSESSA 1960-LUVUN ALKUUN

Pro Gradu-tutkielma 93 s
Yleinen historia
Toukokuu 1996

Tutkielmassa selvitetään, mitä muutoksia on tapahtunut suuren lamakauden tulkinnoissa yhdysvaltalaisessa
historiankirjoituksessa ennen vuotta 1963. Ajanjakson loppurajaus johtuu uuden mullistavan tulkinnan ilmaantumisesta.

Tutkimuksessa on lähdetty selvittämään, mitä kautta tulkinnat ovat tulleet historiankirjoitukseen. Tulevatko
vaikutteet ensisijaisesti taloustieteestä, vai onko vallitseva historiografinen suunta ratkaisevampi.

Alkuperäislähteinä tutkimuksessa on käytetty tutkitun ajanjakson aikana ilmestynyttä tutkimuskirjallisuutta.
Varsinaisena tutkimuskirjallisuutena on käytetty Yhdysvaltain historiankirjoituksen historiaa ja taloustieteen historiaa käsitelleitä teoksia. Varsinaista tutkimusta tältä saralta ei ollut saatavilla.

Tutkimus osoittaa, että tutkittavan ajanjakson alkupuolella lamatulkintoja hallitsi suuntaus, mikä painotti
hyvin voimakkaasti yhteiskuntarakennetta laman syynä. Sen juuret voi sijoittaa Yhdysvalloissa vaikuttaneeseen institutionaaliseen koulukuntaan. Ajanjakson loppupuolella tämä tulkinta väistyy ja tilalle tulee tulkinta, joka painottaa ostovoiman romahdusta laman taustalla. Tämä tulkinta pohjautuu keynesiläiseen oppiin.