TURUN YLIOPISTO
Yleinen historia/ Humanistinen tiedekunta

KANTOLA, MARKUS: Kenellä on imperialistisia tavoitteita?  Työmies ja Eteenpäin –lehden suhtautuminen Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan 1947-1949

Pro gradu –tutkielma 119s.
Yleinen historia
Syyskuu 2001


Vasemmistolaisittain ajattelevat amerikansuomalaiset perustivat vuonna 1906 Suomalaisen Sosialistijärjestön. Venäjän vallankumouksen seurauksena amerikansuomalainen työväenliike jakautui sosiaalidemokraatteihin ja vasemmistoradikaaleihin. Kylmän sodan syttyminen vuonna 1947 saattoi neuvostomyönteiset vasemmistoradikaalit vaikeaan asemaan, koska Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton ulkopoliittiset päämäärät asettuivat keskenään törmäyskurssille. Uudessa tilanteessa vasemmistoradikaalien toimittamat sanomalehdet Työmies ja Eteenpäin joutuivat määrittelemään uudelleen kantansa Yhdysvaltojen harjoittamaan ulkopolitiikkaan. Minkälaisena Työmies ja Eteenpäin näkivät Yhdysvaltojen ulkopolitiikan ja millä argumentein lehdet perustelivat näkemyksiään? Minkälainen vaikutus ideologialla ja Neuvostoliiton eliitin mielipiteillä oli edellä mainittujen sanomalehtien esittämiin tulkintoihin, ja millä keinoin lehdet pyrkivät vaikuttamaan Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan. Analysoimalla Työmies- ja Eteenpäin –lehtien julkaisemia kirjoituksia Marshall-suunnitelmasta ja Berliinin saarrosta olen päätynyt siihen lopputulokseen, että lehdet eivät hyväksyneet Yhdysvaltojen harjoittaman ulkopolitiikan päämääriä taikka keinoja. Lehdet eivät hyväksyneet Yhdysvaltojen ulkopolitiikan keinoja, koska nämä keinot loukkasivat lehtien mielestä itsenäisten valtioiden suvereniteettia ja kansainvälisiä sopimuksia. Yhdysvaltojen harjoittama ulkopolitiikka loukkasi lehtien mukaan myös yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten työväestön etuja. Lehtien mielestä Yhdysvaltojen ulkopolitiikan päämäärät olivat väärät, koska ne palvelivat vain suuryritysten etuja. Käytännössä lehdet pyrkivät vaikuttamaan Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan tukemalla maltillisia yhdysvaltalaisia vasemmistovoimia joiden ulkopoliittiset linjaukset muistuttivat lehtien omia tavoitteita. Ideologialla ja Neuvostoliiton johdon esittämillä mielipiteillä oli suuri vaikutus Työmies- ja Eteenpäin –lehtien mielipiteisiin. On kuitenkin syytä huomata, että marxismi-leninismin vaikutuksen arviointi on hyvin pitkälti kiinni siitä, miten kyseinen ideologia määritellään.

Asiasanat:  Amerikansuomalainen työväenliike, Yhdysvaltojen ulkopolitiikka , Kylmä sota