Jussila, Joonas

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

JUSSILA, JOONAS: Verenhimoisia vihollisia ja jaloja villejä. Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkaat John Fordin lännenelokuvissa vuosina 1939-1964

Tutkielma, 111 s.
Yleinen historia
Heinäkuu 2010


Elokuva muokkaa kiistattomasti katsojiensa mielikuvia sekä nykyhetken että menneisyyden tapahtumista. Erityisen suurena pidetään yhdysvaltalaisen lännenelokuvan vaikutusta yleisönsä käsityksiin Pohjois-Amerikan historiasta 1800-luvulla, eli ajasta johon valtaosa Hollywoodissa 1930-1970-luvuilla tuotetuista lännenelokuvista, westerneistä, sijoittuu. Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkaat, intiaanit, kuuluivat tärkeänä osana lännenelokuvan kuvastoon. Sekä yhdysvaltalaisten, että myös muiden länsimaisten katsojien, käsitykset Pohjois-Amerikan intiaanien luonteesta ja kulttuurista muokkautuivat pitkälti lännenelokuvien antaman kuvan kautta.

Tutkielmani käsittelee erään lännenelokuvien tunnetuimman ohjaajan, amerikkalaisen John Fordin (1894-1973) ohjaamaa kymmentä lännenelokuvaa, joissa Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkaat olivat merkittävässä, ja elokuvien juonten kannalta oleellisessa roolissa. Käsittelemäni elokuvat ovat kronologisessa järjestyksessä: Hyökkäys erämaassa (Stagecoach, 1939), Liekehtivä erämaa (Drums Along the Mohawk, 1939), Apassilinnake (Fort Apache, 1948), Keltainen nauha (She Wore a Yellow Ribbon, 1949), Rajarosvojen voittaja (Wagon Master, 1950), Rio Grande (1950), Etsijät (The Searchers, 1956), Musta kersantti (Sergeant Rutledge, 1960), He ratsastivat yhdessä (Two Rode Together, 1961), sekä Cheyenne (Cheyenne Autumn, 1964).

John Fordin 25 vuoden aikana ohjaamissa lännenelokuvissa intiaanien kuvaaminen muuttui jatkuvasti suuntaan ja toiseen. Ford kuvasi intiaaninsa aina valkoisen miehen näkökulmasta. Intiaanien suopea kuvaus liittyi aina elokuvan näkökulmaan, jossa niiden tapahtumia kuvattiin intiaaneihin ymmärtävästi suhtautuneen miehen perspektiivistä. Tutkielmani johtopäätöksenä voidaan todeta että Fordin lännenelokuvien intiaanikuvauksessa ei ole löydettävissä linjaa joka olisi muuttunut intiaaneja jatkuvasti sympatiseeraavampaan kuvaukseen. John Ford toimi westerniensä intiaanikuvauksessa pitkälti Hollywoodissa vallassa olleiden säännöstöjen mukaisesti kuvatessaan elokuviensa intiaanit useimmiten valkoihoisen väestön vihollisina.

Asiasanat
elokuva, lännenelokuva, intiaani, John Ford, Yhdysvallat, Hollywood