TURUN YLIOPISTO
Yleinen historia/humanistinen tiedekunta

JOKINEN, SARI: Juutalaiskysymys uudessa Puolassa vuosina 1918-1919 ja Yhdysvaltain suhtautuminen siihen

Pro gradu -tutkielma, 114 s., 1 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 2000

Puola itsenäistyi ensimmäisen maailmansodan aselevon jälkeen vuonna 1918. Maassa asui puolalaisten lisäksi useita eri vähemmistöjä, joista toiseksi suurimman ryhmän muodostivat juutalaiset. Jo ensimmäisen maailmansodan aikana oli maailmalle levinnyt huhuja juutalaisvastaisista väkivaltaisuuksista Puolassa. Lukuisat Yhdysvaltain juutalaiset ja juutalaisjärjestöt alkoivat vaatia maansa hallitusta ottamaan selvää asiasta, jolloin Yhdysvaltain Varsovan lähetystö sekä Yhdysvaltain Puolaan lähettämä tutkintakomissio alkoivat selvittää asiaa.

Tutkimus selvittää, minkälaista juutalaisiin Puolassa kohdistunut väkivalta oli ja oliko siinä kyse ylhäältä organisoiduista pogromeista. Tarkastelun kohteina ovat myös Yhdysvaltain tulkinta Puolan juutalaisvastaisista väkivaltaisuuksista ja niiden syistä. Tutkimuksessa esitellään tarkemmin kahdeksan silloisen puolalaiskaupungin juutalaisvastaisuudet. Vastausta etsitään myös kysymykseen, mistä Puolan juutalaisongelmassa oikein oli kyse.

Nationalismin nousu, juutalaisten sosiaalinen rakenne ja yhteiskunnallinen asema, roomalaiskatolinen kirkko, ensimmäinen maailmansota, eurooppalaisten ja amerikkalaisten juutalaisjärjestöjen lobbaus sekä vähemmistöjen suojelusopimus vaikuttivat kaikki omalla tavallaan Puolan juutalaiskysymykseen. Puolan juutalaisväkivaltaisuudet eivät olleet hallituksen organisoimia, vaan ne olivat luonteeltaan spontaaneja. Väkivaltaisuudet vähenivät Puolassa nopeasti sotatoimien laannuttua. Myös Yhdysvaltain kiinnostus asiaa kohtaan väheni kun asiasta tehdyt tutkimukset julkaistiin. Varsinaisiin juutalaisvainoihin oli vielä aikaa parikymmentä vuotta.

Tutkimus perustuu mikrofilmattuun arkistolähdemateriaaliin: National Archives. Washington. Records of Department of State relating to internal affairs of Poland 1916-1944 sekä tutkimuskirjallisuuteen, jonka keskeisimpiä teoksia ovat Ezra MENDELSOHNIN The Jews of East Central Europe between the World Wars, Joseph MARCUSIN Social and Political History of the Jews in Poland, 1919-1939 sekä, Norman DAVIESIN God's playground

Asiasanat: yleinen historia: juutalaisvainot: Puola: 1918-1919 Yhdysvallat, juutalaiset