TURUN YLIOPISTO

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos/Humanistinen tiedekunta

 

JÄMSÉN, JANI:     Vapaus vastaan kuuliaisuus. Berliinin filharmoninen orkesteri

                                 kansallissosialistisessa Saksassa.

 

Pro gradu –tutkielma, 82 s., 7 liites.

Yleinen historia

Kesäkuu 2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tutkimus käsittelee Berliinin filharmonisen orkesterin vaiheita kansallissosialistisessa Saksassa. Tämä tarkoittaa vuosien 1933 ja 1945 välistä aikaa. Aiheen rajaus ei kuitenkaan ole maantieteellinen, vaan tarkastelun piiriin kuuluvat myös orkesterin kyseisenä aikana tekemät lukuisat ulkomaankiertueet. Tarkoituksena on selvittää, millaisia muutoksia orkesterin toiminnassa ja asemassa tapahtui, kun se muuttui jäsentensä omistamasta yksityisestä osakeyhtiöstä kansallissosialistisen Saksan omistamaksi valtakunnanorkesteriksi.

 

Tutkimuksen alkuperäisaineiston pääosan muodostavat kansanvalistuksen ja propagandan valtakunnanministeriön asiapapereista valmistetut mikrokortit. Niistä on ollut käytettävissä R 55 –sarjan kaikki sodan tuhoilta säilynyt musiikkielämää koskeva aineisto. Berliinin filharmonikoiden Pohjoismaiden-vierailun synnyttämää lehtikirjoittelua on tutkittu tarkastelemalla Dagens Nyheterin ja Helsingin Sanomien raportointia vuoden 1941 toukokuussa.

 

Berliinin filharmoninen orkesteri joutui Kolmannen valtakunnan haltuun vuonna 1934, koska se ei enää kyennyt toimimaan itsenäisesti kroonisten rahavaikeuksien takia. Valtakunnanministeri Joseph Goebbels näki maineikkaan orkesterin arvon propagandavälineenä huolehtien siitä, että orkesteri ajautui propagandaministeriön huomaan. Valtakunnan ensimmäisenä orkesterina Berliinin filharmonian oli nyt edustettava Saksaa virallisissa tilaisuuksissa. Orkesterin juutalaismuusikot eivät joutuneet jättämään paikkaansa ministeriön määräyksestä, mutta painostavien olosuhteiden vuoksi he lähtivät vapaaehtoisesti Saksasta vähän myöhemmin.

 

Muutokset konserttiohjelmistossa jäivät vähäisiksi. Propagandaministeriö ei juuri puuttunut orkesterin taiteellisiin ratkaisuihin. Tämä johtui pitkälti siitä, että Berliinin filharmonikot olivat jo pitkään soittaneet pääasiassa musiikkia, joka soveltui myös kansallissosialistien ylläpitämään linjaan. Sen sijaan orkesterin toimeenpanemien koti- ja ulkomaankiertueiden luonne ja tarkoitus muuttuivat Kolmannessa valtakunnassa. Enää niitä ei tehty puhtaasti musiikillisista syistä, vaan merkittäväksi tehtäväksi muodostui kulttuuripropagandan levittäminen. Toisen maailmansodan aikana orkesteri vieraili Saksan valtaamilla alueilla tekemässä saksalaista kulttuuria tunnetuksi. Kiertueita järjestettiin myös puolueettomiin maihin. Kotimaankiertueiden huomattavin sisältö oli uusien voimien antaminen kansalaisille.     

 

 

 

 

Asiasanat: Berliini – kansallissosialismi – kapellimestarit – klassinen musiikki – Kolmas valtakunta – orkesterimusiikki – orkesterit – Saksa - sinfoniaorkesterit