Irpola, Jarkko

TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

JARKKO IRPOLA: Sanomalehti The Times ja Brittiläisen Keski-Afrikan Liittovaltion synty vuosina 1951-1953

Pro gradu –tutkielma, 131 s.
Yleinen historia
Toukokuu 2008


Vuonna 1951 Brittiläisen Keski-Afrikan Liittovaltion suunnitelma oli ensimmäistä kertaa Iso-Britannian Parlamentin Alahuoneen käsittelyssä. Tästä alkoi tiivis kolme vuotta kestänyt ajanjakso, jonka aikana Keski-Afrikan liittovaltiosuunnitelma eteni Etelä-Rhodesian, Pohjois-Rhodesian ja Njassamaan muodostamaksi Keski-Afrikan Liittovaltioksi, joka perustettiin Kuninkaallisella Asetuksella 1.8.1953. Liittovaltio lakkasi olemasta vuonna 1963. Eli kyseessä oli 10-vuotinen "kokeiluvaltio".

Tutkimustyöni pääpaino on The Times lehden liittovaltion syntyyn liittyvien tekijöiden uutisoinnin tutkimisessa ja analysoinnissa ja lehden näkökulman esiintuomisessa. Keskeisin kysymykseni on, miksi nämä kolme afrikkalaista siirtomaata haluttiin yhdistää.

Kolmen vuoden aikana liittovaltiosuunnitelmaa käsiteltiin neljässä konferenssissa, Iso-Britannian Parlamentin Ylä- ja Alahuoneissa sekä erilaisten julkilausumien ja Iso-Britannian hallituksen virallisen White Paper-raportin muodossa. Liittovaltiokysymys aiheutti kiivaita keskusteluja Parlamentissa. Suunnitelmaa käsiteltiin kolmen mukana olevan alueen hallituksissa, eri järjestöissä, puolueissa ja rodullisissa ryhmittymissä sekä monissa epävirallisissa yhteyksissä. The Times ja Iso-Britannian hallitus näkivät taloudellisen ja poliittisen kumppanuuden eurooppalaisten ja afrikkalaisten välillä liittovaltion ainoaksi oikeaksi politiikaksi. Näin lehti ja Iso-Britannian hallitus väittivät. Tosiasiassa kyse oli retoriikasta.

The Times uutisoi näiden kolmen vuoden aikana säännöllisesti liittovaltiosuunnitelman etenemisestä ja antoi laaja-alaisen kuvan siihen vaikuttaneista tekijöistä. The Times arvostettuna ja merkittävänä "hallituksen" sanomalehtenä käytti asiasta kirjoittaessaan kaikkia silloisen journalistiikan keinoja. Lehti antoi palstatilaa niin suunnitelman kannattajille kuin vastustajillekin ja kertoi siitä kronologisena sarjanaan yksityiskohtaisesti.

The Times pyrki, ainakin näennäisesti, kokonaisvaltaisuuteen. Ja onnistuikin tässä varsin pitkälle. The Timesin artikkeleita sekä varsinkin pääkirjoituksia lukiessa ei jäänyt epäselväksi, mikä oli The Timesin kanta liittovaltiosuunnitelmaan. The Times tuki selvästi uutisoinnissaan Iso-Britannian hallitusta ja tuki tuli avoimemmaksi, kun konservatiivihallitus tuli valtaan lokakuussa 1951. Tällöin Iso-Britannian hallitus vasta ensimmäisen kerran sitoutti itsensä suunnitelmaan. The Times tuki liittovaltiosuunnitelmaa ja sen toteuttamista hallituksen linjan mukaisesti.

The Timesin välitöntä vaikutusta itse liittovaltion syntyyn on vaikea osoittaa. Mutta asettumalla selvästi liittovaltion kannattajien puolelle ja tukemalla Iso-Britannian hallitusta The Times varmasti omalta osaltaan auttoi liittovaltion syntymistä ja jopa vauhdittikin sitä.

Asiasanat: The Times, Iso-Britannian hallitus, liittovaltio, amalgamointi, kumppanuus