IMMONEN, KARI: Ryssästä saa puhua… Neuvostoliitto suomalaisessa julkisuudessa ja kirjat julkisuuden muotona 1918-1939

Neuvostoliitto oli monin tavoin kaksi- ja kolmikymmenlukujen Suomen "ykköskysymys". Se koettiin itäiseksi uhkaksi ja kommunismin kotimaaksi, jota vastaan rakennettin suomalaista yksimielisyyttä ja joka liitettiin usein myös esimerkiksi työmarkkinakamppailuun.

Kari Immosen tutkimus kertoo siitä, miten tätä "ykköskysymystä" suomalaisessa julkisuudessa käsiteltiin, kuka siitä puhui ja millä ehdoilla.

Tutkimuksen kohteena ovat Venäjää, venäläisiä ja Neuvostoliittoa käsittelevät kirjat. Joukossa on yhtä hyvin Neuvostoliiton oloja koskevia tieto- ja muistelmateoksia kuin vanhan Venäjän kuvauksiakin. Oman lukunsa muodostavat nuorisolle suunnatut seikkailutarinat suomalaistenja venäläisten kohtaamisista.

Kirjat on valittu kohteksi siksi, että niiden syntyprosessi ja sisältö kertovat monipuolisesti, ketkä Neuvpstpliittoa koskevaa julkisuutta muovasivat ja miksi. Tätä kautta syntyy uusi näkökulma kaksi- ja kolmikymmenlukujen suomalaiseen yhteiskuntaan, sen aatteisiin, politiikkaan ja kulttuuriin. Ja tätä kautta Suomi kytkeytyy uudella tavalla myös kansaiväliseen keskusteluun "todellisuuden oikeasta tulkinnasta".