Huhtaniemi, Juha

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos/humanistinen tiedekunta

HUHTANIEMI, JUHA: JENKKEJÄ MAAILMALLA. Mark Twainin mielipiteitä Euroopasta ja eurooppalaisista hänen kahdessa matkakirjassaan 1869 ja 1880

Pro Gradu -tutkielma, 91 s
Yleinen historia
Toukokuu 2011


Samuel L. Clemens (1835-1910) oli kirjailijanimellään Mark Twain yksi oman aikansa tunnetuimpia amerikkalaisia koko maailmassa. Hänen kirjansa olivat suosittuja Yhdysvaltojen lisäksi myös Euroopassa aikana, jolloin eurooppalaiset suhtautuivat yleensä penseästi ja ylenkatseellisesti amerikkalaisen kulttuurin saavutuksiin. Twainin nimi on yleensä yhdistetty ensisijaisesti poikakirjoina pidettyihin Tom Sawyerin ja Huckleberry Finnin seikkailuihin, mutta kirjailijanuransa alusta asti matkakirjat olivat keskeinen osa hänen tuotantoaan. Vaikka Twainia on pidetty amerikkalaisen kirjallisuuden kummisetänä ja amerikkalaisen elämäntavan puolestapuhujana, asui hän elämänsä aikana Euroopassa monen vuoden ajan.

Twain eli aikana, jolloin Yhdysvallat kävi läpi teollisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen mullistuksen entisestä Euroopan siirtomaasta yhdeksi maailman rikkaimmista ja voimakkaimmista valtioista. Tälle muutokselle oli keskeistä amerikkalaisen identiteetin ja itseluottamuksen kasvaminen vastaamaan uutta asemaa maailman valtioiden joukossa. Amerikkalaisten suhtautuminen Eurooppaan tänä aikana oli parhaimmillaankin ristiriitaista ja kompleksista. Toisaalta Eurooppa oli entinen koti, johon tunnettiin romanttista kaipausta, toisaalta se oli vihollinen, jonka vääryyksiä ja epäoikeudenmukaisuuksia haluttiin paeta ja välttää. Toisaalta Eurooppaa pidettiin ylivertaisena historian ja kulttuurin aarreaittana, toisaalta menneisyyden painolasteista haluttiin päästä eroon ja luoda uutta amerikkalaista kulttuuria. Mark Twain kommentoi matkakirjoissaan Euroopan ja Yhdysvaltojen välisiä eroavaisuuksia ja osallistui siltä osin amerikkalaisen identiteetin rakennusprojektiin.

Tässä tutkimuksessa kysyn, mitä mieltä Mark Twain oli Euroopasta, mikä Euroopassa mahdollisesti oli paremmin kuin Yhdysvalloissa, mikä puolestaan oli paremmin Yhdysvalloissa, ja kumpi loppujen lopuksi oli hänen mielestään parempi? Pääasiallisina lähteinä käytän Twainin 1869 ja 1880 ilmestyneitä matkakirjoja Innocents Abroad ja A Tramp Abroad sekä hänen näiden matkojen ajalta olevia kirjeitään ja päiväkirjamerkintöjä.

Havaitsin tutkimuksessani, että Twain ei epäröinyt antaa Euroopan maille tunnustusta ja positiivista palautetta asioista, jotka häntä miellyttivät. Myös muut amerikkalaisturistit saivat kitkerää kritiikkiä käyttäytyessään kirjailijan mielestä sopimattomalla tavalla. Twain ei siis ainakaan sokeasti pyrkinyt vähättelemään Eurooppaa kohottaakseen oman kotimaansa itsetuntoa. Kuitenkin Eurooppa loppujen lopuksi sai osakseen enemmän moitteita kuin kiitosta. Varsinkin taide ja katolinen kirkko, kaksi eurooppalaisen kulttuurin historiallista kulmakiveä, olivat johdonmukaisen toistuvasti hänen kriittisten sivallustensa kohteena.

Mark Twain siis oli Euroopassa viihtymisestään huolimatta amerikkalaisen yhteiskunnan ja elämäntavan puolustaja kirjallisessa tuotannossaan. Hän ei kuitenkaan ollut kovin kiinnostunut politiikasta. Esitänkin olettamuksen, että hänen motiivinaan Euroopan kritisoimisessa oli yhtä paljon lukijoiden odotuksiin vastaaminen ja miellyttäminen kuin pyrkimys osallistua kirjoillaan amerikkalaisen identiteetin rakentamiseen ja pönkittämiseen.