TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

HUHTALA, MIA: Lastu laineilla. Suomalainen talovientirengas Japanin markkinoilla 1990-luvulla.
 

Pro gradu -tutkielma, 98 s.
Yleinen historia
Maaliskuu 2002


Tutkimuksessa tarkastellaan pienyrittäjien muodostaman puutalovientirenkaan pyrkimystä harjoittaa vientiä Japaniin, jonka oma rakentamiskulttuuri ja talous olivat vahvoja 1990-luvulla. Työssä on myös pohdittu, millaista tietoa vientiverkostolla tuolloin olisi ollut käytettävissään. Aiheesta ei ole aikaisempaa tutkimusta tehty juuri ollenkaan, sillä Suomessa on perinteisesti keskitytty paperi-, saha- ja selluloosateollisuuteen. Keskeisenä aineistona ovat erilaiset ulkomaankauppaa harjoittaville yrityksille tarkoitetut opaskirjat, sekä kyseisen verkoston toimintaan liittyvät monisteet ja muistiinpanot.

Japanissa on oma tuhansia vuosia vanha tapa- ja rakentamisperinteensä, joka poikkeaa suomalaisesta. Perinteinen japanilainen talo on pylväs-palkki-menetelmällä puusta rakennettu ja läpikuultavalla paperilla ”laudoitettu”. Talon sisäosissa lattiat on peitetty paksuilla olkimatoilla ja valtavat räystäät luovat hämyisää tunnelmaa. Japanilaisen talon asukas haluaa säilyttää kasvonsa kaikissa tilanteissa, ja on ikuisessa kiitollisuudenvelassa mm. esi-isilleen.

Vuonna 1995 perustettiin suurelta osin varsinaissuomalaisista puualan yrittäjistä koostunut Varpuu Oy, jonka tarkoituksena oli luoda talotehdas ko. alueelle. Verkoston päämääränä oli kotimaan markkinoiden lisäksi ulkomaiden valloittaminen, ja peräti yksi puutalo onnistuttiin vuonna 1996 viemään Japaniin. Tähän vienti sitten päättyikin ja Varpuu Oy ajautui konkurssiin jo vuonna 1997.

Verkoston epäonnistumiselle voidaan nähdä useita syitä. Ensinnäkin Varpuu Oy koostui pienyrittäjistä, joiden halukkuus sijoittaa aikaa ja rahaa verkoston toimintaan oli rajallinen. Monille oli tärkeää saada nopeasti tulosta aikaiseksi, jolloin vientiin ja verkostojen toimintaan ylipäätään liittyvien yksityiskohtien pohtiminen jäi vähemmälle huomiolle. Markkinointiin ei jaksettu panostaa kunnolla, eikä vientitoimintaa liiemmin suunniteltu etukäteen. Verkostolla ei juurikaan ollut menestymisen eväitä mukanaan. Oleellista olisi ollut saada mukaan muutama isompi vientikokemusta omaava yritys, jotka olisivat kyenneet pitämään toimintaa yllä tuottamattominakin aikoina.

Asiasanat: verkostotalous, valmistalot, Japani : talous, Japani : kulttuuri