TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

HELMINEN, PETRI: Ammattirikollinen ja amerikkalainen yhteiskunta 1930-luvun alun gangsterielokuvissa.

Tutkielma, 84 s.
Yleinen historia
Elokuu 2005
 


Tämän työn tarkoitus on tutkia 1930-luvun alun gangsterielokuvien kuvaamaa amerikkalaista yhteiskuntaa ja gangsterihahmoa. Aikarajana on löyhästi vuodet 1930-1934. Tavoitteena on selvittää miten tuon ajan polttavat yhteiskunnalliset ongelmat heijastuivat valkokankaalle. Tutkimuksessa pohditaan gangsterihahmoon ja tämän sosiaaliseen ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Tämän lisäksi tutkimuksessa on otettu kantaa siihen, minkälaisen kuvan kyseisen genren elokuvat luovat kaupungistuneesta laman ja kielto-lain ongelmien parissa painivasta amerikkalaisesta yhteiskunnasta. Lopuksi tutkimuksessa keskitytään gangsterihahmon etnisyyteen ja siitä nouseviin teemoihin.

Alkuperäislähteinä on käytetty 1930-luvun alun tunnetuimpia gangsterielokuvia: William A. Wellmanin ohjaamaa Public Enemyä (1930), Mervyn Leroyn Little Caesaria (1931) ja Howard Hawksin Scarfacea (1932).

Työ osoittaa, että gangsteri näyttäytyy sensoreiden ja yhteiskunnan moraalinvartijoiden toimista huolimatta äärimmäisenä self-made man –tyyppinä ja eräänlaisena rosvoparonin, nousukkaan ja suuren bisnesmiehen sekoituksena, joka ihannoi yksilönvapautta. Myös gangsterin sosiaalinen ympäristö on tärkeässä osassa elokuvissa. Sosiaaliseen ympäristöön kuuluvat perhe, rikollisliiga ja yhteiskunnan viralliset edustajat. Näiden ryhmien kautta katsojille on voitu osoittaa ketkä ovat yhteiskunnassa hyviä ja ketkä pahoja. On huomattavaa, että gangstereiden moraalisäännöstöä ja yhteisön arvoja on kuvattu myös hyvin realistisesti.

Gangsterielokuvat heijastelevat nimenomaan uutta urbaania yhteiskuntaa. Elokuvien kieli ja kuvamaailma ovat läpeensä kaupunkilaisia. Vaikka gangsterielokuvissa kaupunki oli rappion ja rikollisuuden kasvuympäristö, niin toisaalta kaupunki näyttäytyy myös puoleensavetävänä ja dynaamisena uudenlaisine ajanviettopaikkoineen ja modernin elämän mukavuuksineen. Elokuvat on valmistettu ja esitetty aikana, jolloin valkoinen protestanttinen enemmistö oli huolissaan vanhan yhteiskuntajärjestyksen vakaudesta ja tunsi asemansa uhatuksi uusien siirtolaisten ja tiettyjen etnisten ryhmien taholta. Gangsterielokuvien kautta protestanttinen enemmistö saattoi siirtää omat yhteiskunnalliset epäonnistumisensa tiettyjen etnisten vähemmistöjen harteille. Tällä tavoin työttömyys, korruptio ja muut yhteiskunnalliset ongelmat voitiin vierittää amerikanitalialaisten ja katolisten amerikanirlantilaisten syyksi. Erilaisista peittely-yrityksistä huolimatta, elo-kuvien kautta negatiiviset asiat kuten poikkeava seksuaalinen käytös, sivistymättömyys ja raakalaismainen käytös liitettiin kahteen edellä mainittuun vähemmistöön. Kaikista todisteluista ja sensurointiyrityksistä huolimatta, 1930-luvun alun sensaatioelokuvissa on havaittavissa selvää diskriminointia, joka kohdistuu erityisesti kahteen etniseen vähemmistöön.

Asiasanat:
Yhdysvallat, 1930-luku, rikoselokuva, gangsterit, etnisyys