Haltia, Leena

TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

HALTIA, LEENA : Sitoutumisen pelko – Brittihallituksen jättäytyminen Schumanin suunnitelman ulkopuolelle toukokuussa 1950

Pro gradu – tutkielma, 63 s.
Yleinen historia
Maaliskuu 2008

 


Ranskan ulkoministeri Robert Schuman esitti toukokuussa 1950 Jean Monnet'n laatiman suunnitelman, jonka tarkoituksena oli luoda pohja uudenlaiselle yhteistyölle koko läntisen Euroopan alueella. Suunnitelman ensimmäisenä vaiheena oli liittää yhteen hiili – ja terästeollisuus ylikansallisen toimielimen alle. Tuon suunnitelman pohjalta aloitettiin neuvottelut, jotka johtivat Euroopan hiili – ja teräsyhteisön perustamiseen vuonna 1951.

Tarkastelen tutkimuksessani tuota vuoden 1950 toukokuista ajanjaksoa, jolloin Saksan Liittotasavalta, Italia, Alankomaat, Belgia ja Luxemburg lähtivät Schumanin suunnitelmaan mukaan, mutta Iso-Britannia jättäytyi sen ulkopuolelle. Tutkimuksen alkuperäislähteenä olen käyttänyt Roger Mullenin toimittamaa dokumenttikokoelmaa Documents on British Policy Overseas, series II, vol I. Tuon työssäni esille niitä seikkoja, joilla Britannian hallitus perusteli kielteistä suhtautumistaan. Käyttämistäni dokumenteista, ulkoasiainhallinnon kirjeistä sekä neuvottelumuistioista, käy selville brittihallituksen hämmennys ja negatiivinen suhtautuminen eurooppalaisen yhteistyön syventämiseen. Esille nousee ennenkaikkea tietynlainen pelko liian tiiviistä sitoutumisesta muuhun Länsi – Eurooppaan.

Britannian ulkoasiainhallinnon toiminnan taustalta 1äytyy selkeä brittiläinen arvojärjestys, jossa ehdottamasti tärkeimmäksi koettiin tiiviit suhteet Yhdysvaltoihin sekä omaan Brittiläiseen Kansainyhteisöön. Liiallinen sitoutuminen eurooppalaiseen yhteistyöhön nähtiin uhkana näille tärkeimmille suhteille.

Schumanin suunnitelmasta on selvästi aistittavissa federalistinen henki, hiili – ja teräsyhteisö olisi vasta ensimmäinen askel kohti eurooppalaista liittovaltiota. Erityisesti tähän aspektiin britit tarttuivat, oli täysin mahdotonta lähteä mukaan suunnitelmaan, jonka tavoitteena oli määräysvallan vieminen pois brittien omista käsistä.

 

Asiasanat: Iso-Britannia, Attleen hallitus, Robert Schuman, Jean Monnet, Euroopan hiili – ja teräsyhteisö