TURUN YLIOPISTO

Humanistinen tiedekunta

Yleisen historian laitos

HALIN, PETTERI: HISTORIAA VAI HOLLYWOOD-HISTORIAA? -Vuonna 1992 valmistuneiden Kolumbus-elokuvien kuva Kristoffer Kolumbuksesta ja Amerikan löytämisestä

Pro gradu -tutkielma, 103 s., 16 liites.
Yleinen historia
Tammikuu 1998
 


Vuonna 1992 tuli täyteen 500 vuotta Kristoffer Kolumbuksen ensimmäisestä purjehduksesta Amerikkaan - "juhlavuotta" lähestyttiin hyvin voimakkain tunnelatauksin. Yhdysvalloissa kansalliseksi symboliksi 1700- ja 1800-luvuilla noussut mytologisen aineksen kyllästämä sankarihahmo koki radikaalin muodonmuutoksen 1900-luvulla, erityisesti "juhlavuonna" käydyssä Kolumbus muuttui erittäin monimuotoiseksi hahmoksi. Kolumbuksella oli edelleen puolustajansa ja ihailijansa, mutta hänen vastustajiensa ryhmä oli laaja. Kolumbus joutui voimakkaan kritiikin kohteeksi - konsensus-ajattelu Kolumbuksen hyvyydestä ja hänen roolistaan historiassa oli muuttunut monimuotoiseksi väittelyksi.Vuonna 1992 valmistui kaksi kansainväliseen levitykseen suunnattua Kolumbus-elokuvaa: "virallisen" juhlavuosielokuvan statuksen saanut John Glenin ohjaama elokuva "Christopher Columbus: The Discovery" (Kristoffer Kolumbus: Seikkailijoista suurin) ja Ridley Scottin ohjaama "epävirallisempi" juhlavuosielokuva "1492: Conquest of Paradise" (1492: Paratiisin valloitus). Pyrin tutkimuksessani selvittämään "juhlavuonna" valmistuneiden Kolumbus-elokuvien historiakuvaa - miten elokuvat esittivät Kristoffer Kolumbuksen ja Amerikan "löytämisen".

Pyrin tarkastelemaan elokuvia temaattisesti "juhlavuonna" keskeisiksi väittelyiden aiheiksi nousseiden kysymysten kautta, esimerkiksi voimakkaasti mielipiteitä jakaneen "Kolumbus historian sankarina vai Kolumbus historian pahantekijänä" -väittelyn kautta. Elokuvien tarjoamaa historiakuvaa pyrin tarkastelemaan myös historiantutkimuksen kentässä.Amerikan löytämisen 500-vuotisjuhlaksi valmistuneet Kolumbus-elokuvat esittivät tulkintansa menneisyydestä yksiuloitteisena - valkokankaalla ei esiintynyt Kolumbuksen roolista käydyn väittelyn monimuotoista käsitystä löytöretkeilijästä. Elokuvat tarjosivat katsojalleen myönteisen kuvan Kristoffer Kolumbuksesta, hänet esitettiin rationaalisen ajattelun airueena ja aikansa valistuneena poikkeushenkilönä, elokuvien Kolumbukset saivat myös synninpäästön kielteisesti Kolumbusta tarkastelevien näkökulmien  monimuotoisilta syytööksiltä. Keskeiseksi vaikuttajaksi Kolumbus-elokuvien tulkinnassa nousi elokuvaperinne, elokuvat tarjosivatkin tulkintansa menneisyydestä oman koodistonsa mukaisesti. Amerikkalaisen historiallisen elokuvan elokuvaperinteen mukaisesti elokuvat esittivät menneisyyden individualisoituna ja yksilöiden kautta kehittyvänä, historian kehitysprosessina ja kehityksenä kohti parempaa, elokuvien tulkinnat esitettiin ainoina oikeina totuuksina. Elokuvien kerronnassa elokuvaperinne oli dominoivassa asemassa historiankirjoituksen tarjoamaan monimuotoiseen Kolumbukseen verrattuna.

Asiasanat: historia, elokuva, historiallinen elokuva, historiallinen fiktio, löytöretket, Kolumbus, Amerikan löytäminen, Amerikka-kuva,

Yhdysvallat, Kolumbus-väittely, 1492, 1992,