TURUN YLIOPISTO
Yleisen historian laitos

EKKO, EEVA: Saksalaisen kirjallisuuden leviäminen Suomeen autonomian aikana

Pro gradu tutkielma, 102 s. 3 liites.
Yleinen historia
Lokakuu 1980
 

Tutkielman tarkoitus on luoda kuva saksalaisen kirjallisuuden tunnetuksitulosta ja leviämisestä Suomeen nykyisen kulttuurimme pohjan muodostaneella autonomian ajalla. Toisiaan täydentävinä lähteinä on käytetty tutkittavan ajan bibliografioita ja kulttuurilehtiä. 1800 luvun Suomessa luettiin alkukielisen saksalaisen kirjallisuuden lisäksi sekä Ruotsissa että Suomessa ilmestynyttä käännöskirjallisuutta alussa ruotsin ja 1800 luvun viimeisen kolmanneksen ja 1900 luvun aikana lisäksi suomen kielellä.

Työ käsittelee alussa yleisesti suomalaisten lukuharrastusta 1800 luvulla edellytyksenä saksalaisen kirjallisuuden leviämiselle. Autonomian ajan alkupuolella kaunokirjallisuus levisi suurelta osin lehdistön välityksellä. Venäjän vallan sensuuritoimet ehkäisivät saksalaisten kirjojen tuontia. 1840 luvun lopulla perustettu kulttuurilehti ja sen ensimmäisenä toimittajana ollut saksalaista kirjallisuutta harrastanut J.V. Snellman tekivät tunnetuksi saksalaista kirjallisuutta maassamme.

1800 luvun lopulla ja seuraavalla vuosisadalla varsinkin teatteri oli saksalaisen runouden välittämä. Kun suomenkielinen kirjallisuus oli vielä nuorta, tämä näkyi käännösten tason arvostelussa. Saksalaiset klassikot olivat saaneet ensimmäisiä suomennoksiaan. Saksan yhteiskunnalliset ongelmat heijastuivat myös Suomeen tulleessa käännöskirjallisuudessa. Vuosisadan vaihteessa saksalainen kirjallisuus ei ollut enää niin merkittävää kuin autonomian alussa. Saksan kulttuurillinen taantuminen oli näkyvissä.