TURUN YLIOPISTO
Yleisen historian laitos

BRANDT, ANNE: Vaurauden vuosikymmenen vastakohdat - Yhdysvaltain 1920-luvun menestyjät ja epäonnistujat

Pro gradu -tutkielma, 131 s.
Yleinen historia
Heinäkuu 1993Tutkimuksessa selvitetään 1920-luvun Yhdysvaltain ennennäkemättömän nousukauden aikaa käyttäen tutkimuskirjallisuuden ohella apuna sanomalehti The Independentin artikkeleita. Maailmansodan päätyttyä rahavirrat vaihtoivat suuntaa maanosien välillä: USA oli nyt maailman suurin pääomien viejä aikaisemman lainanottajan sijaan. Republikaaninen hallitus suosi uutta talouspolitiikkaa, joka vältti valtion puuttumista talouselämän kulkuun ja rohkaisi yrityksiä fuusioitumaan ja laajentamaan näin markkinoitaan.

Kasvanut vauraus näkyi pian kaikkialla yhteiskunnassa. Amerikkalaiset ottivat innostuneina vastaan lukuisat uudet koneet ja laitteet, jotka paitsi helpottivat heidän jokapäiväisiä askareitaan myös toivat elämään kaivattua ylellisyyden tuntua. Autot valtasivat Yhdysvaltain kadut ja ihmiset muuttivat pois kaupunkien keskustoista rauhallisempiin taajamiin, ”nukkumalähiöihin”.

Vapaa-aikaa oli nyt aikaisempaa enemmän ja se myös käytettiin entistä monipuolisemmin. Erilaisten pelien suosio kasvoi niin, että voitiin puhua omasta teollisuudenalastaan. Elokuvat olivat melkoisia rahasampoja tuottajilleen ja esikuvia katselijoilleen. Kieltolaista huolimatta ravintoloissa viina virtasi ja aikakauden muotimusiikki jazz soi. Erityisesti naisten rohkea käyttäytyminen herätti paljon keskustelua. Ammattimaiset, lähinnä alkoholin salakuljetukseen erikoistuneet rikollisjärjestöt soluttautuivat yhteiskuntaan. Kaikesta huolimatta amerikkalaisten perinteiset arvot, kodin, uskonnon ja isänmaan kunnioitus, näyttivät säilyttäneen asemansa.

Aikakauden yleisilme oli iloinen: useimmat teollisuudenalat menestyivät hyvin ja myös niiden työntekijöille maksettiin parempaa palkkaa. Kaikki eivät kuitenkaan päässeet osallisiksi kasvaneesta vauraudesta: mustat, kommunisteiksi epäillyt ”punaiset” ja siirtolaiset kokivat olevansa toisen luokan kansalaisia. Maatalous oli vaikeuksissa, samoin rautatie- ja kaivostoiminta. Näillä aloilla köyhyys ei vaurauden vuosikymmenelläkään irrottanut otettaan.

Läpi vuosikymmenen alati kiihtynyt osakekeinottelu saavutti huippunsa syyskuussa 1929. Osakkeita oli hankittu lainarahalla ja yritykset olivat kasvattaneet tuotantokapasiteettiaan kannattamattoman suureksi. Lokakuussa tapahtunut pörssiromahdus merkitsi samalla väkivaltaista loppua vaurauden vuosikymmenelle.