TURUN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta
Yleisen historian laitos

ÅSTRÖM, KAISU: MUSTAVALKOINEN MUISTO. Schindlerin listan amerikkalainen holocaust

Pro Gradu -tutkielma, 92 s., 7 liites.
Yleinen historia
Syyskuu 2005
 

Toinen maailmansota ja juutalaisten joukkotuhonta ovat aiheita, jotka kiinnostavat edelleen ympäri maailmaa. Varovasti arvioiden juutalaisten joukkotuhontaa käsitteleviä elokuvia on tehty pelkästään 1990-luvulla runsaasti yli sata. Vuonna 1993 sai ensi-iltansa Steven Spielbergin elokuva Schindlerin lista. Elokuva herätti laajaa huomiota ympäri maailman ja se sai valtaisan suosion myös katsojien joukossa. Elokuvan ensi-illan jälkeen sitä ja ohjaajaa suitsutettiin ylistävin arvosanoin. Melko pian elokuvaan alettiin kohdistaa kuitenkin myös kriittisiä äänenpainoja. Erityisesti Yhdysvalloissa alettiin pohtia Schindlerin listan vaikutusta katsojien historiankäsitykseen ja -kuvaan.

Pyrin työssäni selvittämään elokuvahistoriallisesta lähtökohdasta minkälaisen kuvan holocaustista Schindlerin lista tarjoaa. Alkuperäislähteinä olen käyttänyt itse elokuvaa, sen teemamusiikkia ja Thomas Keneallyn alkuperäistä romaania. Lisäksi olen käyttänyt amerikkalaisia lehtiartikkeleita. Olen työssäni selvittänyt miten Schindlerin listassa käytetään esimerkiksi audiovisuaalisia keinoja hyväksi, jotta se täyttäisi historiallisen elokuvan määritelmän. Lisäksi olen pohtinut millä tavoin Schindlerin lista on osa Hollywood-perinnettä ja miten tämä elokuvassa ilmenee.

Keskeisiä tutkimustuloksia työssäni ovat päätelmät, joiden mukaan Schindlerin lista ei loppujen lopuksi olekaan kovin erilainen elokuva Hollywoodin historiassa. Ohjaaja Steven Spielberg on rakentanut elokuvan taitavasti käyttäen tunnettuja keinoja ”historiallistaa” elävä kuva. Lisäksi hän on juonirakenteessa turvautunut perinteiseen hyvä vastaan paha -asetelmaan. Keskeiseksi vaikuttajaksi Schindlerin listan tulkinnassa nousi elokuvaperinne: elokuva tarjosi tulkinnan menneisyydestä oppikirjan omaisen koodiston mukaisesti. Amerikkalaisen historiallisen elokuvan perinteen mukaan myös Schindlerin listassa yhteisön historiaa kuvataan yhden vahvan ja menestyvän yksilön kautta. Selviytyminen nousee Schindlerin listassa uuteen mittakaavaan. Lopuksi elokuvassa on toteutettu vielä klassinen Hollywood-perinne; onnellinen loppu.


Asiasanat: historia, elokuva, historiallinen elokuva, holocaust, Hollywood, Steven Spielberg, Oskar Schindler, Amon Goeth, Yhdysvallat