Akolahti, Iina

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

AKOLAHTI, IINA: No Profession Other Than Elegance. Englantilaisen konservatiivista puoluetta kannattavan lehdistön dandykuva vuosina 1819­1837

Pro gradu -tutkielma, 78s., 2 liites.
Yleinen historia
Tammikuu 2010


Tutkimuksen aiheena on englantilaisten konservatiivisten lehtien antama kuva dandyistä vuosina 1819–1838. Tutkimuksessa keskitytään dandyjen tarkastelemiseen sellaisena kuin media heidät esittää, ja siitä johdettuun kysymykseen, millaisina miehinä vielä tuolloin varsin miehinen maailma näki dandyt ja dandyismin. Alkuperäislähteenä toimivat erilaiset tory-puoluetta, tai konservatiivisia arvoja kannattavat, englantilaiset lehtien artikkelit, joissa käsitellään dandyjä ja dandyismia.

Tutkimuksessa käsitelty ajanjakso, noin 1820-luvulta 1830-luvun loppuun oli ensimmäisten kuuluisien dandyjen hallitseman ajan loppupuolta. Puhtaimman dandyismin edustaja oli 1800-luvun alussa vaikuttanut englantilainen Beau Brummel, joka hallitsi ja viihdytti vuosikaudet Lontoon seurapiirejä. Toimettomuudessaan hän edusti dandyä puhtaimmillaan. Nykyään dandyismi käsitetään tietyistä sosiaalisista paineista voimansa ammentaneeksi miesten vastakulttuuriksi, joka perustui ulkonäön jopa suorastaan pakonomaiselle vaalimiselle

Tutkimukseni kohdistuu aikakausien muutoskohtaan, jolloin vapaamielisempi regency aika päättyi ja moraalisesti tiukempi viktoriaaninen aika alkoi. Uuden ajan uusilla ihanteilla oli omat vaikutuksensa dandyjen suosioon. Tämä näkyi nimenomaan lehtien kommentoinnissa. Lehdistön puoltaessa yhä voimakkaammin keskiluokkaista moraalia dandyjen erikoisaseman tunnustava joukko tunsi vaikutusvaltansa pienentyvän. Dandyvastaiset henkilöt, anti-dandiacals -mieliset henkilöt, alkoivat kirjoittaa 1830 ja 1840-luvulla herjaavia ja moraalisesti kritisoivia kirjoituksia Thomas Carlylen tapaan esimerkiksi Frasers's Magazineen ja muihin julkaisuihin. Dandyistä kirjoitettiinkin lähdemateriaalini mukaan valtaosin negatiivia artikkeleita. Artikkeleissa kritisoitiin niin dandyjen ulkoista olemusta kuin käytöstäkin. Porvarilliseen perheihanteeseen itseään korostavat dandyt eivät sopineet.

Asiasanat: dandy, dandyismi, herrasmies, keikari, vastakulttuuri, Brummell, muoti, regency, anti-dandiacals.