TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / humanistinen tiedekunta

AHONEN, JOHANNA: Historian läsnäolo fiktiossa – Brittiläinen maailmankuva ja identiteetti C. S. Foresterin Hornblower-romaaneissa

Pro gradu -tutkielma, 81 s., 7 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 2008
 


Historiallisissa romaaneissa historialliset tositapahtumat ja asenteet ovat väistämättä osa fiktiivistä tarinankerrontaa. Kirjailija on aina sidottu omaan aikaansa, mikä tuo tekstiin omat vaikutteensa ja toisaalta historiallisen romaanin kirjoittaja on usein myös historiantutkija, joten täysin fiktiivistenkin seikkailuiden pohjalla on yleensä tositapahtumia.

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen, kuinka tämä historiallinen todellisuus, erityisesti brittiläinen historiallinen maailmankuva sekä identiteetti, näkyy brittiläisen kirjailija C. S. Foresterin Hornblower-romaaneissa.

Alkuperäislähteinäni toimivat Hornblower-romaanit on kirjoitettu vuosina 1937 – 1966 ja niiden tapahtumat sijoittuvat Napoleonin sotien vuosiin 1793 – 1823. Romaaneissa näkyykin toisen maailmansodan sekä kylmän sodan alkuvuosien vaikutus ja lisäksi romaanien tapahtuma-ajan brittiläinen asennemaailma on historiallisesti perusteltu. Tarkastelen kirjojen tapahtuma-ajasta erityisesti sitä, kuinka romaaneissa on kuvattu brittien suhtautuminen muihin kansoihin ja mitä se kertoo brittien historiallisesta maailmankuvasta sekä identiteetistä.

Tutkimukseni osoittaa, että Hornblower-romaaneissa brittiläinen identiteetti rakentuu pitkälti imperialistisen nostalgian varaan. Romaanien kautta piirtyy kuva Iso-Britanniasta voittamattomana merimahtina, jonka tehtävänä on puolustaa Euroopan vapautta. Hornblower edustaa Iso-Britannian loistokasta menneisyyttä, johon 1900-lukulaiset lukijat liittivät kliseisiäkin piirteitä. Romaaneja voi siis pitää eräänlaisena vastareaktiona maailmansotien jälkeiselle brittiläisen maailmanvallan murenemiselle ja yhteiskunnalliselle muutokselle. Populaarikulttuurin parissa imperialistiset teemat olivat vielä sotienkin jälkeen suosittuja ja Hornblower-romaanit vastasivat laajan lukijakunnan tarpeisiin palata arkadiaan, ihannoituun menneeseen.

Asiasanat: C. S. Forester, englanninkielinen kirjallisuus, englantilaisuus, historialliset romaanit, imperialismi, Iso-Britannia, kansallinen identiteetti, kirjallisuudentutkimus, kylmä sota, merihistoria, merikirjallisuus, toinen maailmansota