TURUN YLIOPISTO 
Historian laitos

AHO, ESKO: Humala pennyllä kaatokänni kahdella - Englannin valtiovallan suhtautuminen ginin tuotantoon ja kulutukseen vuosina 1713-1751

Pro gradu -tutkielma, 117 s., 
Yleinen historia 
Lokakuu 1990


Tässä tutkimuksessa on pyritty tarkastelemaan Englannin valtiovallan suhtautumista ginin tuotantoon ja kulutukseen. Gini on verrattain väkevä ja voimakkaasti maustettu alkoholijuoma, jota tislataan lähinnä ohramaltaasta. Ginin valmistuskustannukset olivat vuosien 1713-51 välillä alhaiset, koska sitä oli helppo valmistaa halvoista raaka-aineista. Tästä oli seurauksena se, että ginin valmistajat kykenivät myymään tuotteensa ginikauppiaille hyvin halpaan hintaan. Ginikauppiaat eivät nostaneet paljoakaan ginin hintaa, vaan he myivät sitä edullisesti asiakkailleen. Ginin hyvä menekki oli siten vuosien 1713-51 välillä taattua. Valtiovallalla on tässä tutkimuksessa tarkoitettu Englannin 1700-luvun poliittisia voimatekijöitä: kuningasta ja parlamenttia.

Tutkimus perustuu Englannin 1700-luvun kirjalliseen materiaaliin. Tärkeimpinä lähteinä ovat tällöin olleet lehdet Gentleman's Magazine ja London Magazine. Gentleman's Magazine ja London Magazine olivat 1700-luvulla eräänlaisia aikakausijulkaisuja (Periodical), jotka ilmestyivät kerran kuukaudessa. Lehdet olivat eräänlaisia lehtikoosteita ja niiden sivuilla julkaistiin otteita aikakauden sanomalehdistä, parlamentin julistuksista, ulkomaan tapahtumista ym.. Lehdet julkaisivat myös koosteita parlamentissa tuolloin pidetyistä puheista. Kyseisellä aikakaudella näitä tekoja voidaan pitää melkoisen uhkarohkeina, koska parlamenttipuheet olivat tuohon aikaan julkaisukiellossa. Nämä lainvastaiset parlamenttipuhejulkaisut ovat tässä tutkimuksessa olleet ensiarvoisen tärkeitä lähteitä.

Tutkimustulosten mukaan voidaan todeta, ettei valtiovallan suhtautumisella ginin tuotantoon ja kulutukseen ollut vuosien 1713-51 välillä paljoakaan merkitystä. Englantilaiset kykenivät tuottamaan ja kuluttamaan giniä valtiovallan toimenpiteistä piittaamatta. Valtiovalta suhtautui pitkään myönteisesti ginin tuotantoon ja tästä suhtautumisesta oli suurta hyötyä tämän tuotantoalan kehitykselle. Ginin tuotanto ei kuitenkaan ollut riippuvainen valtiovallan tuesta, koska se kukoisti jopa silloin, kun valtiovalta pyrki rajoittamaan sen toimintaa. Ginin tuotantoon kohdistuneiden rajoitusten epäonnistuminen merkitsi puolestaan sitä, ettei valtiovalta kyennyt myöskään rajoittamaan ginin kulutusta. Valtiovallan giniin kohdistuneita alkoholipoliittisia toimia säätelikin vuosien 1713-51 välillä tehottomuus, joka vaikuttaa usein olleen jopa tarkoituksellista.