Aho, Eini

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos/ Humanistinen tiedekunta

Aho, Eini: SORTOA, SELVIYTYMISTÄ JA SANKARITARINOITA. Kristinuskon merkitys Irlannissa irlantilaisissa ja englantilaisissa 1960- ja 1970-lukujen toisen asteen historian oppikirjoissa

Pro gradu -tutkielma, 86 s.
Yleinen historia
Marraskuu 2010


Kristinusko on määritellyt Irlannin historiaa 500-luvulta lähtien. Katolinen uskonto vastavoimanaan protestanttinen usko ovat vaikuttaneet irlantilaisuuteen ja irlantilaisten suhteeseen englantilaisiin. Kristinusko oli merkittävässä asemassa englantilaisessa ja irlantilaisessa yhteiskunnassa yhä tutkimusajankohtanani, 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa, mikä näkyi esimerkiksi Pohjois-Irlannin kysymyksessä. 1960-luku oli monin paikoin maallistumisen aikaa, mutta maallistumiskehitys ei ollut Irlannissa yhtä pitkällä kuin esimerkiksi Englannissa.

1960-luvulla yleistyivät revisionistiset historiantulkinnat, joissa kyseenalaistettiin itsestään selvinä pidettyjä historiakäsityksiä. Tutkimusaineistossani, irlantilaisissa ja englantilaisissa toisen asteen historian oppikirjoissa, muutokset näkyvät kuitenkin hitaasti. Yleisesti oppikirjat ilmentävät aikansa valtaapitävien käsityksiä menneisyydestä, ja oppikirjoilla pyritään aina osin tietoisesti muokkaamaan oman aikansa nuorison käsityksiä, mikä tekee niistä mielenkiintoisen tutkimuskohteen.

Tutkin työssäni irlantilaisia ja englantilaisia toisen asteen historian oppikirjoja 1960-luvulta ja 1970-luvun alusta. Tutkimuskysymykseni on, miten irlantilaiset ja englantilaiset 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun toisen asteen historian oppikirjat kuvaavat katolisen ja protestanttisen uskon merkitystä Irlannissa. Vertailen oppikirjojen käsittelyjen eroja kirjoitushetken tilanteen, Irlannin ja Englannin yhteisen menneisyyden ja Irlannin katolisen ja Englannin protestanttisen valtauskonnon huomioiden. Tutkimusmetodinani on kvalitatiivinen vertaileva oppikirja-analyysi.

Benedict ANDERSON on kuvannut kansakuntia kuviteltuina yhteisöinä, jotka ovat määrittyneet nationalismin nousun jälkeen 1800-luvulta alkaen lähinnä kansallisuuksien ja keskiajalla esimerkiksi uskontojen kautta. Tutkimissani oppikirjoissa irlantilaisuutta määritellään kuitenkin erittäin vahvasti ANDERSONIN käsityksistä poiketen katolisen uskon kautta, mikä todistaa, että uskonto koetaan irlantilaisuuden määrittelyssä tärkeänä yhä 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa, ja uskonnon kautta määritellään kuviteltuja yhteisöjä myös kansallisuusaatteen vakiintumisen jälkeen. Katolinen usko näyttäytyy irlantilaisuutta määrittävänä piirteenä sekä tutkimissani irlantilaisissa että englantilaisissa oppikirjoissa, mutta katolisen irlantilaisuuden kuvaus on tutkimissani irlantilaisissa oppikirjoissa englantilaisia oppikirjoja kokonaisvaltaisempaa.

Asiasanat: Historian oppikirjat, Irlanti, Englanti, Kristinusko, Katolinen usko, Protestanttinen usko, Kuvitellut yhteisöt, Nationalismi