Aaltonen, Kaisa

TURUN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta
Historian laitos

AALTONEN, Kaisa: Hitlerin Saksa ristiriitaisesti ihailtu: Kansallissosialistinen Saksa vuosina 1933–1936 Ajan Suunta-lehden silmin.

Pro gradu-tutkielma, 96 s.
Yleinen historia
Joulukuu 2008


Adolf Hitlerin noustua Saksan johtoon NSDAP-puolueen myötä, tapaus muutti koko maan ja samalla Euroopan historian kulun merkittävästi. Hitlerin nousu Saksan johtoon näkyi myös Suomessa. 1930-luvun alkupuolella natsien valtaannousu näkyi Suomessa lehdistössä ja erityisesti puolueiden päälehtien palstoilla. Työssäni tarkastelen suomalaisen Isänmaallisen kansanliikkeen pää-äänenkannattajan Ajan Suunnan välittämää Saksa-kuvaa vuosien 1933–1936 välisellä ajalla. Primäärilähteenä olen täyttänyt Ajan Suunnan sanomalehtiä, jonka tutkiminen on alkanut Hitlerin valtaannoususta 30.1.1933 aina Berliinin olympialaisten viimeiseen päivään 17.8.1936 saakka. Tässä työssä tarkastelen vastasiko Ajan Suunnan uutisointi sen aikaista tilannetta ja miten Ajan Suunta uutisia välitti. Olen myös yrittänyt selvittä miksi Ajan Suunta uutisoi Saksasta niin kuin se uutisoi.

Ajan Suunta kiinnitti kansallissosialistisen Saksan uutisoinnissa merkittävästi huomiota Saksan sisäpoliittisiin uutisiin ja siinä erityisesti marxilaisuuteen. Marxilaisuutta koskevissa uutisissa kiinnitettiin erityistä huomiota sen kitkemiseen natsipuolueen toimesta. Asia oli tärkeä myös Isänmaallisessa kansanliikkeessä ja sitä myötä myös Ajan Suunnassa, koska liikkeen keskeisiä ideologioita oli vasemmistolaisuuden halveksunta ja sitä myötä sen tuhoaminen. Ajan Suunnassa keskityttiin myös ulkopoliittisiin uutisiin, mutta se eivät saaneet niin paljoa huomiota kuin sisäpoliittiset uutiset. Sisä- ja ulkopoliittisten uutisten lisäksi Ajan Suunnassa kirjoitettiin Saksan kirkollisesta tilanteesta, jossa lehti ei nähnyt asiaa samalla tavalla kuin Hitler. Näin ollen kirjoitukset olivat osaltaan kriittisiä.

 Kulttuurivaihto oli sangen vilkasta Isänmaallisen kansaliikkeen ja Saksan kansallissosialistien kesken. erilaisten ryhmien välisistä vaihdoista uutisoitiin lämmöllä. Samoin uutisointiin myös Berliini kesäolympialaisista, jossa pääpiirteittäin ylistettiin saksalaisten kykyä järjestää massiiviset kisat. Vaikka Isänmaallisen kansanliikkeen suhteet natseihin olivat asialliset, eivät kaikki heistä kirjoitetut uutiset Ajan Suunnassa olleet myötämielisiä.

 Asiasanat: Historia, Saksa, sanomalehtikirjoittelu, Ajan Suunta, Isänmaallinen kansanliike, Saksa-kuva, 1933–1936.