Valtakunnallinen humanistinen
verkko-opetus

Syyslukukausi 2017

Eläinten historiaa 5 op

Ihmiset ja eläimet ovat eläneet maapallolla rinnakkain vuosituhansien ajan. Eläimet ovat tarjonneet ihmisille paitsi ruokaa ja materiaaleja, myös työvoimaa, seuraa ja virkistystä, symboleita ja ajattelun apuvälineitä. Kaikkina aikoina hyvinkin erilaisia suhtautumistapoja on voinut vallita rinnakkain yhden ja saman kulttuurin sisällä. Kurssilla perehdytään sekä yksittäisten eläinten historiaan että uskomuksissa, tavoissa, mielikuvissa ja asenteissa tapahtuneisiin muutoksiin esihistorialliselta ajalta meidän päiviimme.

Opetusmuoto: Verkkokurssi
Kurssin kohderyhmä: Aine- ja syventävät opinnot
Kurssin suunnitteluryhmä: Kurssin sisältö ja opetus: FT Hannele Klemettilä
Kurssin Moodle-alusta: Tapio Onnela
Opetuksen tuottaja: Historian valtakunnallinen verkko-opetus/Turun yliopisto
Aikataulu: Kurssi alkaa maanantaina 23.10.2017 klo 12.00
Ilmoittautuminen: 15.8.2017-21.9.2017
Opettaja(t): FT Hannele Klemettilä
Opiskeluoikeus ja korvaavuudet: Kurssille voivat ilmoittautua niiden oppiaineiden opiskelijat, joiden opetusohjelmaan kurssi on otettu. Tällä hetkellä kurssi kuuluu seuraavien seuraavien laitosten ja oppiaineiden opetusohjelmaan: (tiedot ovat alustavia ja täydentyvät vielä kesän 2017 aikana)

Helsingin yliopisto, historian oppiaineryhmä (FHKT-laitos) (Vain pääaineopiskelijoille)
Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
Lapin yliopisto, menetelmätieteiden laitos, kulttuurihistoria
Oulun yliopisto, historiatieteet (historia, aate- ja oppihistoria) (Vain pääaineopiskelijoille)
Turun yliopisto, kulttuurihistoria (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
Turun yliopisto, yleinen historia (Vain pääaineopiskelijoille)

Huomautuksia: Tarkista aina oppiaineesi opetusohjelmasta minkä kohdan kurssi tutkintovaatimuksissa korvaa.

Takaisin


Lisätietoja Tapio Onnela