tulosta sivu

VIII Pohjoismaisen Naishistoriantutkimuksen konferenssi ”Sukupuoli ja tieto”

Turussa 12.–14.8.2005, Educarium ja Publicum, Assistentinkatu 2

Elokuun puolivälissä noin 150 pohjoismaista naishistorioitsijaa kokoontuu Turkuun kolmipäiväiseen konferenssiin. "Nordiska kvinnohistorikermötet" on vakiintunut pohjoismainen nais- ja sukupuolihistorian tutkimuksen konferenssi, joka järjestetään kolmen vuoden välein eri pohjoismaissa. Vuoden 2005 yleisteema on "Sukupuoli ja tieto". Aihetta käsitellään niin historiankirjoituksen historian, historian teorian ja metodologian kuin hyvin konkreettisten näkökulmien kautta. Konferenssissa pohditaan erityisesti historiantutkimuksen etiikkaa sekä feminismin ja naishistorian välistä suhdetta. Eettisiä kysymyksiä nostaa esiin myös konferenssin toinen pääteema, postkolonialismi. Postkolonialistinen naishistorian tutkimus kysyy, miten valta, rotu ja imperialismi voivat muuttaa tulkintoja pohjoismaisesta historiasta.

KONFERENSSIOHJELMA

Konferenssin ohjelma kostuu kutsuttujen puhujien pääluennoista sekä yhteispohjoismaisista paneelikeskusteluista ja teemasessioista. Kolmen paneelikeskustelun aiheet ovat:

I ”Sukupuoli ja tieto”: Historian paikka naistutkimuksessa ja feministisessä teoriassa.
II Kolonialismi ja pohjoismainen naishistoria - Postkoloniaaliset haasteet
III Naisten historia tänään

Teemasessioissa käsitellään mm. ruumiinkulttuuria, sotamuistoja, palkkatyötä, maskuliinisuutta ja prostituutiota. Konferenssin aikana järjestetään myös ns. “pyöreän pöydän keskustelutilaisuuksia” , joissa tarkastellaan tuoreita tutkimusnäkökulmia ja -aiheita.

Konferenssin kutsutut pääpuhujat ovat:

Prof. Liz Stanley (University of Edinburgh, UK), joka luennoi tutkijan roolista tiedon tuottajana.
Prof. Clare Midgley (Metropolitan University, London), joka tarkastelee modernin länsimaalaisen feminismin alkuperää ja sen suhdetta imperialismiin.
FT Katriina Honkanen (Åbo Akademi) käsittelee feministisen teorian ja historiankäsityksien yhteyksiä.
Tutkija Karen Offen (Stanford University, U.S.A)

VIII Pohjoismainen naishistorian konferenssi tarjoaa monipuolisen ohjelman, kiinnostavia teemoja sekä keskusteluja sukupuolesta, tiedosta ja historiasta. Konferenssin on kaikille kiinnostuneille avoin, ilmoittautumiset osoitteessa http://qhist2005.utu.fi. Lisätietoja konferenssisihteerilta (salla.peltonen@utu.fi) tai osoitteesta qhist2005@utu.fi.

AVAJAISOHJELMA:

Konferenssin yhteydessä järjestetään torstaina 11. elokuuta klo 18-21 suurelle yleisölle suunnattu luentotapahtuma, joka käsittelee suomalaisten ja pohjoismaisten naisten historiaa. Tapahtumalla halutaan kiinnittää yleistä huomiota naisten äänioikeuden ja poliittisen toiminnan juhlavuoteen – vuonna 2005 tulee kuluneeksi 100 vuotta suurlakosta, jonka jälkimainingeissa suomalaiset naiset saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden. Myös suomalaisten naisten tieteellinen toiminta sai vauhtia noin 100 vuotta sitten, kun yliopisto hylkäsi sukupuoleen perustuvat opiskelurajoitukset. Kahdessa paneelikeskustelussa käsitellään naishistorian esittämisen monia muotoja sekä vuoden 1905 merkitystä pohjoismaisessa naishistoriassa.

Ensimmäisessä paneelissa suomalaiset naishistorioitsijat ja kirjailija Sirpa Kähkönen keskustelevat naishistorian esittämisen monimuotoisuudesta. Miten naisten menneisyydestä kirjoitetaan historiassa, kirjallisuudessa ja populaaritietokirjallisuudessa? Entä miten naishistoria on muokannut käsityksiämme naiseudesta ja suomalaisesta naisesta? Paneelin puheenjohtajana toimii FT Tiina Kinnunen (Joensuun yliopisto). Keskustelu käydään suomeksi.

Toinen paneeliosuus käsittelee poliittisen kehityksen, nationalismin ja naisten äänioikeuden yhteyksiä. Miksi naiset Norjassa ja Suomessa saivat varhain äänioikeuden? Mitä seurauksia uudistuksella oli? Myös Ruotsin kehitystä tullaan tarkastelemaan. Keskustelijoina toimivat mm. professori Gro Hagemann (Oslon yliopisto) ja dosentti, akatemiatutkija Pirjo Markkola (Suomen Akatemia/Tampereen yliopisto), FT Alexandra Ramsay, Västra Nylands folkhögskola. Keskustelu käydään pohjoismaisilla kielillä.

Tapahtuman tarkoituksena on välittää Suomen ja Pohjoismaiden naishistoriaa suurelle yleisölle. Paneelikeskustelu alkaa klo. 18.00 Åbo Akademin tiloissa, Arken, Aud. Armfelt, Tehtaankatu 2.