utskrift av sidanfredag 12 augusti 2005lördag 13 augusti 2005söndag 14 augusti 2005

PRELIMINÄRT PROGRAM

tidtabell
för temasessionerna

Torsdag 11 augusti 2005
18.00-21.00 Öppningsprogram:"Kvinnor i vetenskap, kultur och politik" -allmän tillställning om finländsk och nordisk kvinnohistoria
Plats: Arken, Åbo Akademi, Aud. Armfelt
Fabriksgatan 2
Fredag 12 augusti 2005
8.00-16.00 Registrering, Educarium
Assistentsgatan 5
20014 Åbo universitet
10.00-10.30 Välkomstanförande, Anu Lahtinen, Åbo Universitet

10.30-12.00

 

 

 

 

Educarium 1

Keynote: Prof. Liz Stanley, University of Edinburgh,UK
& the Schreiner epistolarium & the Schreiner epistolarium     
                     Archigraphics:
                                      in
the politics, ethics & theoretics of feminist historiography

Every word, every insertion, every deletion, of my title is meant and matters and concerns the complex dynamics and character of archigraphics in feminist scholarship. As the doubts and reassertions in the title will indicate, my presentation will be both abstract and concrete.

12.00-13.30
Lunch på restaurang Macciavelli, Educarium

13.30-14.30

Educarium 1

Keynote: FD Katriina Honkanen, Åbo Akademi
om historisering som en ofta oproblematiserad del av feministiskt konstruktivistiskt tänkande.
14.30-14.45
Paus

14.45-16.00

 

 

Educarium 1

Huvudsession I: "Kön och kunskap: Bruk, missbruk och icke-bruk av historien i kvinnoforskningen" (På engelska)

Paneldebatt om relationen mellan feminism, historieuppfattningar och teori.Ordförande: Prof. Gro Hagemann, Oslo Universitet

Paneldeltagare:Katriina Honkanen, Finland, Gro Hagemann, Norge, Anu Koivunen, Finland, Hilde Römer Christensen, Danmark, David Tjeder, Sverige

16.00-16.30 Kaffepaus
16.30-18.00
Parallella sessioner I
1. Ethics and the role of the researcher in history-writing
2. Kjønn og kolonialisme i misjon og bistandsarbeid
3. Foucault och feministisk historieskrivning
4. Fria föredrag

Roundtable:
1. Könade krigsminnen under efterkrigstiden i Norden


18.00-19.30
19.30-21.00
21.30

Kvällsprogram:
Guidad rundtur i Åbo (Avgår från Educarium)
Åbos stads mottagning, Stadshuset, Auragatan 2
Kammarmusik av kvinnliga tonsättare, Solennitetsalen
Rothoviusgatan 2


Lördag 13 augusti 2005

9.00-10.30

Educarium 1

 

Keynote: Prof. Clare Midgley,London Metropolitan University, UK :
'Bringing the Empire home: Women activists in Imperial Britain'

10.30-11.00 Kaffepaus

11.00-13.00

 

Educarium 1

Huvudsession II: "Kolonialism och nordisk kvinnohistoria – postkoloniala utmaningar" (På engelska )
Paneldeltagare: Gunlög Fur, Sverige, Anne Trine Larsen, Danmark, Inger Marie Okkenhaug, Norge

Paneldebatten diskuterar hur det nordiska och det nationella kan tolkas ur perspektiv som beaktar kön, rasism och kolonialism. Ordförande: Fil. Lic. Seija Jalagin, Uleåborgs Universitet

13.00-14.30 Lunch, Macciavelli, Educarium
14.30-16.00
Parallella sessioner II
1. Ethics and the role of the researcher in history-writing
2. Postcolonial challenges for women's history
3. Kjønn og kolonialisme i misjon og bistandsarbeid
4. Kvinnliga historiker
5. Historical Knowledge and Masculinity

Roundtable:
1. Män, pengar och vänskap - sätt att studera kvinnorörelsens organisering
2. Gymnastik och dans i formandet av kvinnligheter i Norden

16.00-16.30 Kaffepaus
16.30-18.00

Parallella sessioner III
1. Ethics and the role of the researcher in history-writing
2. Postcolonial challenges for women's history
3. Kjønn og kolonialisme i misjon og bistandsarbeid
4. Kvinnliga historiker
5. Historical Knowledge and Masculinity
6. Kvinnor, yrkeskunskap och löner
7. Fria föredrag

Roundtable:
1. I prostitutionskontrollens utkanter: Norden 1880-1940
2. Gymnastik och dans i formandet av kvinnligheter i Norden

19.00 Kvällsprogram:
Konferensmiddag, Café Arken, Fabriksgatan 2

Söndag 14 augusti 2005
9.30-11.00
Parallella sessioner IV
1. Kvinnliga historiker
2. Historical Knowledge and Masculinity
3. Genus i barndomens historia
4. Kvinnor, yrkeskunskap och löner
5. Genus och den offentliga sektorn från mitten av 1800-talet till slutet av 1900-talet

Roundtable:
1. Den kolde krig - en kønnet konflikt?
2. Køn, analyse og fortælling i historisk-humanistiske biografier om intellektuelle fra det 18., 19. og 20. århundrede

11.00-11.30 Kaffepaus
11.30-13.00
Parallella sessioner V
1. Kvinnliga historiker
2. Historical Knowledge and Masculinity
3. Genus i barndomens historia
4. Kvinnor, yrkeskunskap och löner
5. Genus och den offentliga sektorn från mitten av 1800-talet till slutet av 1900-talet
6. Fria föredrag

Roundtable:
1. En fråga om stil: det ytliga könet

13.00-14.00 Lunch

14.00-14.45

Educarium 1

Karen Offen, Senior Scholar, Institute for Research on Women and Gender, Stanford University:
Plucking the Apple from the Tree of Knowledge: European Women and the 'Knowledge Wars'

14.45-16.00

 

Educarium 1

Huvudsession III: "Kvinnohistoria nu – segregation, integration, reproducering" (På nordiska språk)

Paneldeltagare: Sigridur Matthiasdottir, Island, Eirinn Larsen, Norge, Silke Neunsinger, Sverige, Anne Folke
Henningsen, Danmark, Ann-Catrin Östman, Finland

Paneldebatt och slutord.
Ordförande: Prof. Marianne Liljeström, Åbo Universitet

16.00-19.30 Kvällsprogram:
Utflykt till Nådendal