Tyttöjen Turku

1. PAIKAT (/TURKU?)
– Kuinka laajalle alueelle elämänpiirisi sijoittui lapsena? Olivatko jotkin paikat kiellettyjä?

2. LEIKIT
– Mitä, missä ja kenen kanssa leikit lapsena? Onko mieleesi jäänyt jokin mieluisa lelu?

3. KOULU
– Mitä koulua kävit? (Seka- vai tyttökoulu?) Millaisena koit koulunkäynnin?

4. VUODENKIERTO
– Mitä puuhasit lapsuudessasi eri vuodenaikoina? Kuinka perheessänne vietettiin juhlapyhiä?

5. TYTTÖYS JA NUORUUS
– Leikkivätkö tytöt ja pojat eri tavoin (LEIKIT)
– Kohdeltiinko tyttöjä koulussa tai kotona eri tavoin kuin poikia (KOULU)
– Milloin koit kasvaneesi tytöstä naiseksi? (Mitkä asiat tähän vaikuttivat?) Miten vietit nuoruutesi?
– Milloin aloit seurustella ensi kerran?