Kaupungin ääni

1. Mitä ääniä liittyy mielestäsi Turkuun, kaupungin keskustaan, joenrantaan, satamaan, asuinpaikkaasi, turun eri vuodenaikoihin?
2. Miten musiikki on ollut osa elämääsi?
3. Oletko ollut mukana kuorossa?

HENKILÖKOHTAINEN KUOROTAUSTA
– Miksi juuri kuoroharrastus? Kauanko olet laulanut, missä kuorossa ja mitä ääntä?

KUORON OHJELMISTO JA TAVOITTEET
– Minkälaista ohjelmistoa kuorosi laulaa? Onko ohjelmisto mielestäsi haasteellinen? Minkälaisissa tilaisuuksissa kuorosi laulaa?

OHEISTOIMINTA
– Mitä muuta toimintaa kuorossasi on (illanvietot, myyjäiset…)? Tekeekö kuorosi matkoja? Miten toimintaa rahoitetaan? Tukeeko kaupunki kuorosi toimintaa?

KUOROHARRASTUS HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ
– Mikä kuorossa laulamisessa erityisesti viehättää? Koetko harrastuksen vahvistavan hyvinvointiasi? Miten kuorosi suhtautuu ikääntyviin laulajiin? Erityisen hieno elämys kuorotaipaleeltasi?