Kädentaitajia Turussa

1. Mikä oli ensikosketuksenne käsitöihin?
2. Mikä merkitys käsitöillä on ollut elämässänne? (harrastus, ammatti, tapa rentoutua…)
3. Mitä muistoja teillä on kouluajan käsityötunneilta? (onnistumisen riemua, yritystä ja erehdystä, kannustamista vai kenties latistamista)