Akateemiset Naiset

1. Mitä akateemisuus merkitsee sinulle ja mitä se mielestäsi tarkoittaa? Mitä erityisesti merkitsee olla akateeminen nainen?
2. Onko oma lapsuudenkotisi ollut akateeminen ja miten sen on kokenut vaikuttaneen omaan opiskelu- ja työpaikan valintaan?
3. Koetko että sukupuoli olisi vaikuttanut opiskeluaikana ja työelämässä, ja miten?
4. Miten olet kokenut perheen/äitiyden ja työelämän yhdistämisen?
5. Jos sinulla on lapsia, niin oletko kannustanut tai kannustatko heitä akateemiselle uralle? Miksi/Miksi ei?